logo
logo bip

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

wyników konkursugrantowego

na organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i przedszkolach prowadzonych

przez Miasto i Gminę Kórnik w roku 2018

 

Na podstawie Uchwały Nr XXVII/298/2012 Rady Miejskiej w Kórniku  z dnia 30 października 2012 r.  w sprawie: przyjęcia    Programu     Wspierania     Edukacji     Uzdolnionych    Dzieci i  Młodzieży  Gminy  Kórnik,  przyjęcia  Regulaminu przyznawania nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych na terenie Gminy Kórnik oraz Regulaminu   przyznawania   grantów   na    organizację    zajęć pozalekcyjnych  Komisja Konkursowa  powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik zaopiniowała pozytywnie 38  wnioskówna kwotę ogólną  90 000 zł:

 

L.p.

Nazwa grantu

Miejsce realizacji

Prowadzący program

Kwota otrzymana

1.

XV Jubileuszowy Festiwal Poezji Dziecięcej WIERSZOWISKO

Przedszkole nr 2 w Kórniku

Iwona Justkowiak

3000

2.

Autorski Program Przyrodniczy pt. Młody ogrodnik

Szkoła Podstawowa

w Szczodrzykowie

Agnieszka Fejfer-Trzaska

bez wyn.naucz.

3000

3.

Projekt Edukacyjno Wychowawczy Aktywnie działamy, czas  dla siebie mamy

III edycja

Szkoła Podstawowa

w Szczodrzykowie

Małgorzata Pyła

Małgorzata Piotr

Anna Nowicka

Barbara Jańczyk

Katarzyna Jakubowska

Lidia Jarmuszkiewicz

3000

4.

Projekt edukacyjny VI Szkolny Tydzień Matematyki

Szkoła Podstawowa

w Szczodrzykowie

Katarzyna Jakubowska

Ewa Bałasz

2500

5.

Projekt edukacyjny  W 80 dni dookoła świata

Szkoła Podstawowa

w Szczodrzykowie

Katarzyna Jakubowska

1500

6.

Projekt autorski Spacer po chmurach Komiks historyczny

Szkoła Podstawowa

w Szczodrzykowie

Małgorzata Piotr

Iwona Kalisz

Anna Drewnowska

1200

7.

IX Festiwal Języka Angielskiego w Kórniku

Szkoła Podstawowa nr 1

w Kórniku

Anna Żurawska

Sandra Siejak

2500

8.

Edukacja muzyczna w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku

  1. XVII Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek
  2. Koncerty młodych Talentów
  3. Prowadzenie Chóru ?VIVA LA MUSICA? i kółka fletowego
  4. Prowadzenie zespołu Rurki BUM-BUM
  5. Praca z dziećmi szczególnie uzdolnionymi muzycznie

Szkoła Podstawowa nr 1

w Kórniku

Lidia Jakubowska

3000

9.

Edukacja teatralna w szkole podstawowej

Szkoła Podstawowa nr 1

 w Kórniku

Magdalena Gorzelańczyk

3000

10.

Śniadanie u Tytusa

 

Szkoła Podstawowa nr 1

w Kórniku

Alicja Serwatkiewicz

Magdalena Stratyńska

1500

11.

Projekt  Gra miejska

 

Szkoła Podstawowa nr 1

w Kórniku

Jolanta Kluczyńska

Alicja Serwatkiewicz

Magdalena Stratyńska

3000

12.

Projekt Wielka Draka- Święto pieczonego ziemniaka

Szkoła Podstawowa nr 1

w Kórniku

Iwona Cyra

Magdalena Błaszak

1500

13.

 

Koszykówka - Kórnik

 

Szkoła Podstawowa nr 1

 w Kórniku

Małgorzata Dudka

1500

14.

Koszykówka - Kórnik

 

Szkoła Podstawowa nr 1

w Kórniku

Kamil Słowik

1500

15.

Projekt edukacyjny Powstanie Wielkopolskie

 

Szkoła Podstawowa nr 1

w Kórniku

Magdalena Gorzelańczyk

Anna Paprocka

Magdalena Wytrzyszczak

3000

16.

Koło regionalne

B.WOP. 4424.3.23.2018

Szkoła Podstawowa nr 2

w Kórniku

Alina Adamczyk

2800

17.

Projekt Bawmy się razem

 

Szkoła Podstawowa nr 2

w Kórniku

Izabela Biernacka

2100

18.

Warsztaty artystyczne z wykorzystaniem narządzi multimedialnych

Szkoła Podstawowa nr 2

 w Kórniku

Katarzyna Warteresiewicz

3000

19.

Olimpijskie Koło Matematyczno-Biologiczno-Chemiczne

Szkoła Podstawowa nr 2

w Kórniku

Zofia Talarczyk

Agnieszka Półchłopek

3000

20.

Sport różne ma imię

Szkoła Podstawowa

w Radzewie

Paulina Kaźmierczak

Karol Niemier

2000

21.

XVII Gminny Rajd Rowerowy Programowanie w Scratch

Szkoła Podstawowa

w Radzewie

Krystyna Kiełpińska

Waldemar Wlazły

2500

22.

Jestem bezpieczny w szkole,

na wycieczce, w domu

Szkoła Podstawowa

w Radzewie

Małgorzata Pawlaczyk

1500

23.

Uszyj legendę- Konkurs promujący Wielkopolskę z okazji 100-lecia Powstania Wielkopolskiego

Przedszkole Nr 1 w Kórniku

Magdalena Stołowska

1500

24.

Festiwal Piosenki Dziecięcej Rodzinne Śpiewanie

Przedszkole Nr 1 w Kórniku

Justyna Stankiewicz

1500

25.

Olimpiada Przedszkolaka

Przedszkole w Kamionkach

Agnieszka Askutia

1000

26.

XVII Gminne Warsztaty Plastyczne

Przedszkole w Szczodrzykowie

Anita Stodulska

3000

27.

XVIII Przegląd Małych Form Teatralnych

Szkoła Podstawowa

 w Robakowie

Agnieszka Byczyńska

3000

28.

Gminne Annuale Malarstwa-Kieszeń Moneta 2018

Szkoła Podstawowa

 w Robakowie

Anna Drewnowska

Przemysław Koliński

2000

29.

Przy Żłobie Jubileusz 20-lecia konkursu szopek 2018

Szkoła Podstawowa

w Robakowie

Przemysław Koliński

3000

30.

IV Bieg Robaka

 

Szkoła Podstawowa

w Robakowie

Paweł Pawlaczyk

Marcin Stanikowski

2000

31.

VII Przegląd kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych obcojęzycznych

Szkoła Podstawowa

w Robakowie

Elżbieta Drótkowska -Klessa

1000

32.

Matematyka twórcza i odtwórcza  różne dziedziny jej zastosowania

Szkoła Podstawowa

w Kamionkach

Joanna Kwas

3000

33.

Tydzień Sztuki Japońskiej 2018 3-edycja

Szkoła Podstawowa

w Kamionkach

Sylwia Przybylska-Sawicka

2900

34.

 Gminny Konkurs Języka Angielskiego

?THIS IS ME AND NATURE?

dla klas I-III II edycja

Koło języka angielskiego

THIS IS ME AND NATURE

kl.I-III

 

Szkoła Podstawowa

w Kamionkach

Katarzyna Misiek

3000

35.

Kółko i konkurs Międzyszkolny Języka Angielskiego

THIS IS ME AND NATURE

dla klas V-VII

Szkoła Podstawowa

w Kamionkach

Monika Jędrzejewska

3000

36.

Odkrywamy Siatkarskie Talenty

Szkoła Podstawowa

w Kamionkach

Rafał Węglarz

2500

37.

MyRobot.pl

 

Szkoła Podstawowa

w Kamionkach

Beata Karolczak

3000

38.

Quest Kamionki 2018 Środowisko przyrodnicze gminy Kórnik  ochrona przyrody i jej rola w życiu człowieka

Szkoła Podstawowa

w Kamionkach

Milena Bakowska-Grześkowiak

Krystyna Łada

Monika Stołowska

3000

 

 

 

Razem

 

90000

  

Pobierz PDF