logo
logo bip

Wykaz telefonów podmiotów zajmujących się usuwaniem szerszeni i os oraz telefonów pszczelarzy zajmujących się zbieraniem rojów pszczół

Wykaz telefonów podmiotów zajmujących się usuwaniem szerszeni i os oraz telefonów pszczelarzy zajmujących się zbieraniem rojów pszczół. Koszt wezwania i usługę ponosi zleceniodawca.

1.       Podmioty:

Rapido DDD - Remigiusz Urbanowski

Luboń, ul. Kościuszki 51/10 tel. 601 731 267, 61 8103138

Frodo - Leszek Teschner

Poznań, Os. Lecha 82/9 tel. 601 710 694

Spec - Robert Andrzejewski

Poznań, ul. Dojazd 5/3 tel. 603 124 380, 61 8646709

Rapico Tel. 601 731 267, 61 8103138

2.       Pszczelarze:

Zbigniew Karalus Tel. 606 392 168

Sławomir Szkiełka Tel. 600 886 577

Jan Socha Tel. 604 068 299  

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY Kórnik z dnia 14 kwietnia 2011r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY Kórnik
z dnia 14 kwietnia 2011r.

 

Zgodnie z art. 34a ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne / Dz. U. z 2005r., Nr 239, poz. 2019 ze zm. /
 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Uchwały Rady Miejskiej Kórnik w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Kórnik w roku 2011r., w dniach od 14 kwietnia 2011r. do 05 maja 2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w godzinach otwarcia Urzędu pokój nr 201.

Uwagi oraz propozycję zmian do  projektu uchwały należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Kórnik z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie do 5 maja  2011r.

Projekt Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2010-2013

OGŁOSZENIE

 

Burmistrza Gminy Kórnik

 

 

 

o przystąpieniu do opracowania projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska  dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014 – 2019.

 

 


         Zgodnie z art. 31, art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 34 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150, ze zm.) zawiadamiam, o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska  dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014 – 2019.

          Opracowywany przez Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Poselska 34, 63-000 Środa Wielkopolska Projekt Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska  dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014 – 2019.

            Aktualizacja Programu  Ochrony Środowiska  dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014 – 2019 została udostępniona do publicznego wglądu, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kórniku.

           W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z projektem Programu Ochrony Środowiska  dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014 – 2019  do dnia 24 stycznia  2011r. można w Wydziale  Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kórniku /pokój nr 201/ zgłosić na piśmie ewentualne uwagi i wnioski.

 

Projekt Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2010-2013

Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2010 - 2013

Analiza i ocena oddziaływania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kórnik na poszczególne elementy środowiska