logo
logo bip

Konkurs urbanistyczno - architektoniczny na opracowanie modernizacji placu Niepodległości w Kórniku

 
Gmina Kórnik
 
ogłasza
 
otwarty konkurs urbanistyczno - architektoniczny
 
na opracowanie
modernizacji placu Niepodległości  w Kórniku
 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do dnia 14.08.2008 r. do godz. 15.30
Termin składania prac konkursowych - 21.10.2008 r. od godz. 8.00 do godz. 15.30
 
Regulamin Konkursu oraz wszelkie informacje dostępne są pod adresem:
 Urząd Miejski w Kórniku pl. Niepodległości 1, 62 - 035 Kórnik  pok. nr 2
lub pod nr tel. +48 (061) 8170 411 w. 655,
fax +48 (061) 8170-475
inwestycje@kornik.pl