logo
logo bip

Zarządzenie Nr 128 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 18 grudnia 2017

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pobierz:

Zarządznie i załącznik - PDF

Zarządzenie Nr 129 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 18 grudnia 2017

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Kórniku.

Pobierz:
Zarządzenie i załącznik - PDF

Zarządzenie Nr 131 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 18 grudnia 2017

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do wynajęcia.

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Załącznik - PDF

 

Zarządzenie Nr 130 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 18 grudnia 2017

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do wynajęcia.

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Załącznik - PDF

Zarządzenie Nr 132 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 18 grudnia 2017 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pobierz:

Zarządznie i załącznik - PDF

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK INFORMUJE

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

 Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik od dnia 25 października 2017r. do dnia 16 listopada 2017r., wywieszony został wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta i Gminy  Kórnik:

- działka nr 119/8 o powierzchni 0,1128 ha położona w obrębie Robakowo.

Przedmiotowa działka przeznaczona jest do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki nr  118/27.


Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, parter pok. nr 2, tel. (61) 8170-411.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK O WYNIKU PRZETARGU

 

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
O WYNIKU PRZETARGU

 

W dniu 11 października 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, ul. Plac Niepodległości 1 odbył się III przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych
w miejscowości Kórnik obręb Bnin, gmina Kórnik, przy ulicy Zwierzynieckiej przeznaczonych pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1D/00029434/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Środzie Wlkp., oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerze:

 

- 294/36 o powierzchni 0,0665 ha
za cenę wywoławczą 75 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-pięć-tysięcy 00/100)

 

- 294/37 o powierzchni 0,0669 ha
za cenę wywoławczą 76 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-sześć-tysięcy 00/100)

 

- 294/38 o powierzchni 0,0674 ha
za cenę wywoławczą 76 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-sześć-tysięcy 00/100)

 

- 294/39 o powierzchni 0,0678 ha
za cenę wywoławczą 77 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-siedem-tysięcy 00/100)

 

- 294/40 o powierzchni 0,0686 ha
za cenę wywoławczą 78 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-osiem-tysięcy 00/100)

 

- 294/41 o powierzchni 0,0758 ha
za cenę wywoławczą 86 000,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt-sześć-tysięcy 00/100)
- 294/42 o powierzchni 0,0676 ha
za cenę wywoławczą 77 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-siedem-tysięcy 00/100)

 

- 294/43 o powierzchni 0,0697 ha
za cenę wywoławczą 79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy 00/100)

 

- 294/44 o powierzchni 0,0695 ha
za cenę wywoławczą 79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy 00/100)

 

- 294/45 o powierzchni 0,0694 ha
za cenę wywoławczą 79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy 00/100)

 

- 294/47 o powierzchni 0,0692 ha
za cenę wywoławczą 78 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-osiem-tysięcy 00/100)

 

- 294/49 o powierzchni 0,0977 ha
za cenę wywoławczą 111 000,00 zł,
(słownie złotych: sto-jedenaście-tysięcy 00/100)

 


- 294/51 o powierzchni 0,0693 ha
za cenę wywoławczą 79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy 00/100)

 

- 294/52 o powierzchni 0,0694 ha
za cenę wywoławczą 79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy 00/100)

 

- 294/53 o powierzchni 0,0696 ha
za cenę wywoławczą 79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy 00/100)

 

- 294/54 o powierzchni 0,0697 ha
za cenę wywoławczą 79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy 00/100)

 

- 294/55 o powierzchni 0,0676 ha
za cenę wywoławczą 77 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-siedem-tysięcy 00/100)

 

- 294/56 o powierzchni 0,0764 ha
za cenę wywoławczą 87 000,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt-siedem-tysięcy 00/100)

 

Rezygnacja z udziału w przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK INFORMUJE

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik od dnia 15 września 2017r. do dnia  9 października  2017r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:

 

1)  nieruchomość przeznaczona na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

-  część działki nr 725 położonej w miejscowości  Kamionki.

2)  nieruchomość przeznaczona pod ogródek przydomowy:

-  działka  nr 131/1 ( część nr 2) położona w miejscowości Szczytniki.

 

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, parter, pok. nr 2, tel. (61) 8170-411, wew. 675.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK OGŁASZA

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK
 OGŁASZA

 
III przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanych, położonych  w miejscowości KÓRNIK OBRĘB BNIN,  gmina KÓRNIK, przy ulicy Zwierzynieckiej, zapisanych w księdze wieczystej  nr PO1D/00029434/2, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerze:

- 294/36 o powierzchni 0,0665  ha
za cenę wywoławczą 75 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-pięć-tysięcy  00/100)

- 294/37 o powierzchni 0,0669 ha
za cenę wywoławczą 76 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-sześć-tysięcy  00/100)

- 294/38 o powierzchni 0,0674 ha
za cenę wywoławczą 76 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-sześć-tysięcy 00/100)

- 294/39 o powierzchni 0,0678 ha
za cenę wywoławczą 77 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-siedem-tysięcy 00/100)

- 294/40 o powierzchni 0,0686  ha
za cenę wywoławczą  78 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-osiem-tysięcy  00/100)

- 294/41 o powierzchni 0,0758  ha
za cenę wywoławczą  86 000,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt-sześć-tysięcy  00/100)

- 294/42 o powierzchni 0,0676  ha
za cenę wywoławczą  77 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-siedem-tysięcy  00/100)


Do cen  uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%  

    
- 294/43 o powierzchni 0,0697  ha
za cenę wywoławczą 79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

- 294/44 o powierzchni 0,0695 ha
za cenę wywoławczą 79 000,00 zł,
(słownie złotych:  siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

- 294/45 o powierzchni 0,0694 ha
za cenę wywoławczą 79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy 00/100)

- 294/47 o powierzchni 0,0692 ha
za cenę wywoławczą 78 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-osiem-tysięcy 00/100)

- 294/49 o powierzchni 0,0977 ha
za cenę wywoławczą 111 000,00 zł,
(słownie złotych: sto-jedenaście-tysięcy 00/100)

- 294/51 o powierzchni 0,0693  ha
za cenę wywoławczą  79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

- 294/52 o powierzchni 0,0694  ha
za cenę wywoławczą  79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

- 294/53 o powierzchni 0,0696  ha
za cenę wywoławczą  79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

- 294/54 o powierzchni 0,0697  ha
za cenę wywoławczą  79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)


Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%


- 294/55 o powierzchni 0,0676  ha
za cenę wywoławczą  77 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-siedem-tysięcy  00/100)

- 294/56 o powierzchni 0,0764  ha
za cenę wywoławczą  87 000,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt-siedem-tysięcy  00/100)
 

Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%WYMIENIONE DZIAŁKI SĄ NIEZABUDOWANE I PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ, ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULICY ZWIERZYNIECKIEJ I ŚREMSKIEJ ORAZ OBWODNICY MIASTA KÓRNIK W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 434, GM. KÓRNIK – ETAP 1 I 2, ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU NR IV/28/2015 Z DNIA 28.01.2015R. /DZ. URZ. WOJ. WLKP. POZ. 1380 Z DNIA 10.03.2015R./.


Przetarg odbędzie się w dniu  11 października 2017 r. o godz.  10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik przy Placu Niepodległości 1


- Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.    
- Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
- Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami I przetarg odbył się dnia 28 października 2016r.,  II przetarg odbył się dnia 11 kwietnia 2017r. 
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na każdą działkę osobno w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 

- za działkę numer 294/36   -   7 500,00 zł.
- za działkę numer 294/37   -   7 600,00 zł. 
- za działkę numer 294/38   -   7 600,00 zł. 
- za działkę numer 294/39   -   7 700,00 zł. 
- za działkę numer 294/40    -  7 800,00 zł. 
- za działkę numer 294/41   -   8 600,00 zł. 
- za działkę numer 294/42   -   7 700,00 zł. 
- za działkę numer 294/43   -   7 900,00 zł. 
- za działkę numer 294/44   -   7 900,00 zł. 
- za działkę numer 294/45   -   7 900,00 zł. 
- za działkę numer 294/47   -   7 800,00 zł. 
- za działkę numer 294/49   - 11 100,00 zł. 
- za działkę numer 294/51   -   7 900,00 zł. 
- za działkę numer 294/52   -   7 900,00 zł.
- za działkę numer 294/53   -   7 900,00 zł. 
- za działkę numer 294/54   -   7 900,00 zł. 
- za działkę numer 294/55   -   7 700,00 zł.
- za działkę numer 294/56   -   8 700,00  zł. 

na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 96 9076 0008 2001 0000 0215 0003 w terminie do dnia 2 października 2017 r. z dopiskiem w tytule przelewu numeru działki, której kupnem jest się zainteresowanym. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
- Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
- Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu. 
- Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium. 
- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
- W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
- Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę. 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia  8 września 2017 r. do dnia  9 października 2017 r.                    

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku parter, pok.2, tel. (61) 8170-411 wew. 675  


BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK INFORMUJE

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik od dnia 1 września 2017 r. do dnia  25 września  2017 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:

 

1) nieruchomości przeznaczone na cele rolne:

- cz. działki nr 109 położonej w miejscowości Pierzchno.

2)  nieruchomość przeznaczona pod  reklamę:

- cz. działki nr 882/18 położonej w miejscowości Kórnik,

 

 3) nieruchomość przeznaczona na cele sołeckie do użytkowania przez sołtysa:

- 1 działka nr 10 położona w miejscowości Radzewo.

 

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, parter, pok. nr 2, tel. (61) 8170-411, wew. 675.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK INFORMUJE

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik od dnia 28 sierpnia 2017r. do dnia 19 września 2017r., wywieszony został wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej będącej własnością  Gminy  Kórnik:

 

działka nr 143/55  o powierzchni  0,0161 ha oraz działka nr 143/64 o powierzchni 0,0252 ha położone w obrębie Skrzynki.

 

Przedmiotowe działki przeznaczone są do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki nr  143/40.

 

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, parter pok. nr 2, tel. (61) 8170-411.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK INFORMUJE

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta i Gminy Kórnik od dnia  28 sierpnia 2017r. do dnia 19 września 2017r. wywieszony został wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawienia warunków zagospodarowania:

1)   działka nr 344/10 o powierzchni 0,0208 ha położona w miejscowości Biernatki,

2)   działka nr 344/11 o powierzchni 0,0196 ha położona w miejscowości Biernatki,

3)   działka nr 344/12 o powierzchni 0,0176 ha położona w miejscowości Biernatki,

4)   działka nr 344/13 o powierzchni 0,0222 ha położona w miejscowości Biernatki,

5)   działka nr 344/14 o powierzchni 0,0116 ha położona w miejscowości Biernatki,

6)   działka nr 344/15 o powierzchni 0,0095 ha położona w miejscowości Biernatki,

7)   działka nr 344/16 o powierzchni 0,0110 ha położona w miejscowości Biernatki,

8)   działka nr 344/17 o powierzchni 0,0109 ha położona w miejscowości Biernatki,

9)   działka nr 344/18 o powierzchni 0,0112 ha położona w miejscowości Biernatki,

10) działka nr 344/19 o powierzchni 0,0124 ha położona w miejscowości Biernatki,

11) działka nr 344/20 o powierzchni 0,0112 ha położona w miejscowości Biernatki

 

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, parter,  pok. 2, tel. (61) 8170- 411 wew. 675

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK INFORMUJE

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik od dnia 4 sierpnia 2017r.
do dnia 28  sierpnia 2017r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych  nieruchomości, z przeznaczeniem  na cele rolne na rzecz dotychczasowych dzierżawców:

 

 

Ø  część działki nr 12 o powierzchni  1,3688 ha położonej w miejscowości Radzewo,

Ø  część działki nr 13 o powierzchni 0,5428 ha położonej w miejscowości Radzewo,

Ø  część działki nr 13 o powierzchni 0,8642 ha położonej w miejscowości Radzewo,

Ø  część działki nr 13 o powierzchni 1,9939 ha położonej w miejscowości Radzewo.

 

 

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, parter, pok. nr 2,  tel. (61) 8170-411, wew. 675.

 

 

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 28 lipca 2017 r.  o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1 odbył się przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Miasta i Gminy Kórnik:

- działka nr 176 o powierzchni 0,3000 ha 
położona w miejscowości  Konarskie 
klasy użytków: RIV a  – 0,3000 ha
numer księgi wieczystej P01D/00020899/6
z przeznaczeniem na cele rolne
za cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego 2,0 q pszenicy rocznie


W wyznaczonym terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu zostały złożone 2 oferty:
Oferta nr 1 spełniała wymogi formalne i została zakwalifikowana do dalszego etapu przetargu.
Oferta nr 2 spełniała wymogi formalne i została zakwalifikowana do dalszego etapu przetargu.

W wyniku przetargu została wybrana oferta nr 1:

1. Pana Arkadiusza Matuszewskiego

Za dzierżawę ww. nieruchomości została zaoferowana stawka czynszu w wysokości 6,0 q pszenicy rocznie. Powyższa oferta została wybrana, ponieważ była ofertą najkorzystniejszą. 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK INFORMUJE

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik od dnia 28 lipca 2017r. do dnia  21 sierpnia  2017r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:


1) nieruchomości przeznaczone na cele rolne:

- 1 działka  nr  163/14  położona  w miejscowości  Czmoń,

- 1 działka nr 159/8, 1 działka nr 159/10, 1 działka nr 159/11 położone w miejscowości Czmoń,

- 1 działka nr 21 oraz 1 działka nr 23/3 położone w miejscowości Dębiec,

- 1 działka nr 84 oraz 1 działka nr 85 położone w miejscowości Konarskie,

- 1 działka nr 142 oraz 1 działka nr 144/1 położone w miejscowości Błażejewko.


2)  nieruchomość przeznaczona pod tereny zieleni:

- 1 działka nr 882/6 położona w miejscowości Kórnik.


3)  nieruchomość przeznaczona pod pawilon handlowy nietrwale związany z gruntem:

- część działki nr 480/1 położonej w miejscowości Kórnik.

4)  nieruchomość przeznaczona pod ogródek przydomowy:

- działka  nr 131/1 ( część nr 2) położona w miejscowości Szczytniki.


Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, parter, pok. nr 2, tel. (61) 8170-411, wew. 675.


OGŁOSZENIE z dnia 23 czerwca 2017 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej będącej  własnością  Miasta i Gminy Kórnik
działki nr 176 o powierzchni 0,3000 ha
położonej w miejscowości  Konarskie
klasy użytków: RIV a  – 0,3000 ha
z przeznaczeniem na cele rolne
za cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego 2,0 q pszenicy rocznie

 • Nieruchomość nie jest  przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.   
 • Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie w umowie na okres do 3 lat.
 • Formularz ofertowy można odebrać do dnia 24 lipca 2017r. w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik  – Wydział Gospodarki Nieruchomościami parter (pok. nr 2)  w godz. 900 do 1400.
 • Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik (Biuro Obsługi Mieszkańca) w terminie do dnia  24 lipca 2017 r. do godziny 15.00 z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: „OFERTA  NA  DZIERŻAWĘ, NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM  28 LIPCA 2017 r.,
 • GODZ. 10:00
 • Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń.
 • Oferty złożone przez osoby, które mają jakiekolwiek zaległości finansowe wobec Miasta i Gminy Kórnik będą automatycznie odrzucane.  
 • Oferty nie spełniające ww. wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu  28 lipca 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1.
 • Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.
 • Informacje dotyczące przedmiotu i warunków dzierżawy (projekt umowy dzierżawy) można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik– Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
 • Pl. Niepodległości 1, parter (pokój nr 2), tel. (61) 8-170-411.
 • Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia  23 czerwca 2017 r. do dnia 24 lipca 2017 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK INFORMUJE


 BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 Na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta i Gminy Kórnik od dnia  14 czerwca 2017r. do dnia 6 lipca 2017r. wywieszony został wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawienia warunków zagospodarowania:

 

1)   działka nr 344/10 o powierzchni 0,0208 ha położona w miejscowości Biernatki,

2)   działka nr 344/11 o powierzchni 0,0196 ha położona w miejscowości Biernatki,

3)   działka nr 344/12 o powierzchni 0,0176 ha położona w miejscowości Biernatki,

4)   działka nr 344/13 o powierzchni 0,0222 ha położona w miejscowości Biernatki,

5)   działka nr 344/14 o powierzchni 0,0116 ha położona w miejscowości Biernatki,

6)   działka nr 344/15 o powierzchni 0,0095 ha położona w miejscowości Biernatki,

7)   działka nr 344/16 o powierzchni 0,0110 ha położona w miejscowości Biernatki,

8)   działka nr 344/17 o powierzchni 0,0109 ha położona w miejscowości Biernatki,

9)   działka nr 344/18 o powierzchni 0,0112 ha położona w miejscowości Biernatki,

10) działka nr 344/19 o powierzchni 0,0124 ha położona w miejscowości Biernatki,

11) działka nr 344/20 o powierzchni 0,0112 ha położona w miejscowości Biernatki

 

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 2, tel. (61) 8170- 411 wew. 675

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK INFORMUJE

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik od dnia 18 maja  2017r. do dnia  9 czerwca 2017r., wywieszony został wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej będącej własnością  Gminy  Kórnik:

 

-  działka nr 143/55  o powierzchni  0,0161 ha oraz działka nr 143/64 o powierzchni 0,0252 ha położone w obrębie Skrzynki.

 

Przedmiotowe działki przeznaczone są do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki nr  143/40.

 

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, parter pok. nr 2, tel. (61) 8170-411.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK INFORMUJE

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik od dnia 12 maja 2017r. do dnia  5 czerwca 2017r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:

 

1) nieruchomość przeznaczona pod tereny zieleni:

-   2 części  działki  nr  87/2  położonej  w miejscowości  Borówiec.

2) nieruchomości przeznaczone  na cele rolne:

-    dz. nr 176 położona w miejscowości Konarskie.

 

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, parter, pok. nr 2, tel. (61) 8170-411, wew. 675.

 

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik przy Placu Niepodległości 1 odbył się przetarg ograniczony ustny na najem lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Kórnik:

 

MIEJSCOWOŚĆ

KÓRNIK

ULICA

Rynek 1

NUMER DZIAŁKI

170

POWIERZCHNIA

- lokal           14,60 m2

- korytarz      6,96 m2

  łącznie:      21,56 m2

ILOŚĆ POMIESZCZEŃ

2

CZAS TRWANIA UMOWY

na  okres do 3 lat

WYWOŁAWCZY CZYNSZ NAJMU LOKALU 

50,00 zł/m-c

(słownie: pięćdziesiąt  złotych 00/100)

Do czynszu uzyskanego w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT

PRZEZNACZENIE

AGENCJA POCZTOWA

wraz z usługami towarzyszącymi

 

W wyznaczony terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu wadium w wysokości 10% czynszu w kwocie 5,00 zł wpłaciła jedna osoba.

W przetargu uczestniczyła jedna osoba.

 

W wyniku przetargu najemcą lokalu użytkowego została:

1. Pan Jerzy Kaźmierczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  FRANBUSS Jerzy Kaźmierczak.

Za najem ww. lokalu została zaoferowana miesięczna stawka czynszu w wysokości 60,00 zł/miesięcznie netto + 23% VAT, tj. 73,80 zł/miesięcznie brutto.  

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK INFORMUJE

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik od dnia 27 kwietnia 2017 r. do dnia 19 maja 2017 r. wywieszony został wykaz dotyczący  sprzedaży w drodze przetargu  ustnego nieograniczonego:

lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku położonym w obrębie Konarskie, ul. Długa 40 wraz z udziałem ułamkowym w nieruchomości wspólnej.

 

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 2, tel. (61) 8170-411.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK O WYNIKU PRZETARGU

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

O WYNIKU PRZETARGU

 

W dniu 11 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik przy Placu Niepodległości 1 odbył się przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w  miejscowości Kórnik obręb Bnin, gmina Kórnik, przy ulicy Zwierzynieckiej, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1D/00029434/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach:

        

                1.    294/36 o pow.  0,0665   ha  - cena wywoławcza  75 000,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt- pięć- tysięcy 00/100)

                2.    294/37 o pow.  0,0669 ha  - cena wywoławcza 76 000,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt- sześć- tysięcy 00/100)

                3.     294/38 o  pow. 0,0674 ha - cena wywoławcza  76 000,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt-sześć- tysięcy 00/100)

                4.     294/39  o  pow. 0,0678 ha - cena wywoławcza  77 000,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt- siedem-tysięcy 00/100)

                5.     294/40  o  pow. 0,0686 ha - cena wywoławcza  78 000,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt –osiem- tysięcy 00/100)

                6.     294/41  o  pow. 0,0758 ha - cena wywoławcza  86 000,00 zł,

(słownie złotych: osiemdziesiąt- sześć- tysięcy  00/100)

                7.     294/42  o  pow. 0,0676 ha - cena wywoławcza  77 000,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt- siedem- tysięcy 00/100)

                8.    294/43   o pow. 0,0697 ha   - cena wywoławcza  79 000,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt- dziewięć- tysięcy 00/100)

                9.   294/44 o pow.  0,0695   ha  - cena wywoławcza  79 000,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt- dziewięć- tysięcy  00/100)

                10.    294/45 o pow.  0,0694 ha  - cena wywoławcza 79 000,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt- dziewięć- tysięcy 00/100)

                11.   294/47  o  pow. 0,0692 ha - cena wywoławcza  78 000,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt- osiem- tysięcy  00/100)

                12.   294/48  o  pow. 0,0804 ha - cena wywoławcza  91 000,00 zł,

(słownie złotych: dziewięćdziesiąt- jeden- tysięcy 00/100)

                13.   294/49  o  pow. 0,0977 ha - cena wywoławcza  111 000,00 zł,

(słownie złotych: sto- jedenaście- tysięcy  00/100)

                14.   294/50 o pow.  0,0692   ha  - cena wywoławcza  78 00,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt- osiem- tysięcy  00/100)

                15.    294/51 o pow.  0,0693 ha  - cena wywoławcza 79 000,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt- dziewięć- tysięcy 00/100)

                16.    294/52 o  pow. 0,0694 ha - cena wywoławcza  79 000,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt- dziewięć- tysięcy 00/100)

                17.   294/53  o  pow. 0,0696 ha - cena wywoławcza  79 000,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt- dziewięć- tysięcy  00/100)

                18.   294/54  o  pow. 0,0697 ha - cena wywoławcza  79 000,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt- dziewięć- tysięcy 00/100)

                19.   294/55  o  pow. 0,0676 ha - cena wywoławcza  77 000,00 zł,

(słownie złotych: siedemdziesiąt- siedem- tysięcy  00/100)

                20.   294/56  o  pow. 0,0764 ha - cena wywoławcza  87 000,00 zł,

(słownie złotych: osiemdziesiąt- siedem- tysięcy 00/100)

 

Do udziału w przetargu zostały zakwalifikowane 2 osoby fizyczne, które w wyznaczonym terminie wniosły wadium na niżej wymienione działki:

- nr 294/48 - 1 osoba fizyczna,

- nr 294/50, nr 294/51, nr 294/52, nr 294/53, nr 294/54 - 1 osoba fizyczna.

 

W wyniku przetargu nabywcami działek oznaczonych:

- nr 294/48 zostali Państwo Diana Teresa Najtkowska - Sapryk i Bartosz Najtkowski, za wymienioną działkę została zaoferowana cena  91 910,00 zł. + 23% VAT,

- nr 294/50 zostali Państwo Kamila i Damian Tobolscy, za wymienioną działkę została zaoferowana cena 78 780,00 zł. + 23% VAT.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK INFORMUJE

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

  

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik od dnia 24 marca 2017 r.
 
do dnia  18 kwietnia 2017 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:

   1) nieruchomość przeznaczona na cele rekreacyjne:

-1 działka  nr  882/9 położona  w miejscowości  Kórnik. 

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku,

parter, pok. nr 2, tel. (61) 8170-411, wew. 675.

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

OGŁOSZENIE 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości,

że ogłasza przetarg ograniczony ustny na najem lokalu użytkowego

będącego  własnością Miasta i Gminy Kórnik

 

MIEJSCOWOŚĆ

KÓRNIK

ULICA

Rynek 1

NUMER DZIAŁKI

170

POWIERZCHNIA

- lokal           14,60 m2

- korytarz      6,96 m2

  łącznie:      21,56 m2

ILOŚĆ POMIESZCZEŃ

2

CZAS TRWANIA UMOWY

na okres do  3 lat

WYWOŁAWCZY CZYNSZ NAJMU LOKALU 

50,00 zł/m-c

(słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100)

Do czynszu uzyskanego w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT

PRZEZNACZENIE

AGENCJA POCZTOWA

wraz z usługami towarzyszącymi

Przetarg odbędzie się w dniu   27 kwietnia 2017  r. o godz. 10.00

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik przy Placu Niepodległości 1


  

-  W/w nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.

-  Czas trwania najmu ustalony zostanie w umowie najmu na czas określony.

-  Cena postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

-  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 5,00 zł na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym  Kórniku nr 96 9076 0008 2001 0000 0215 0003 w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

 

-  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej.

Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty. W przypadku dokonywania czynności przetargowych przez małżonków, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierający zgodę na uczestnictwo
w przetargu w celu odpłatnego najmu nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

-  Osoby zainteresowane przystąpieniem do przetargu są zobowiązane do przedstawienia komisji przetargowej umowy zawartej z Pocztą Polska S.A. zezwalającej na prowadzenie agencji pocztowej w lokalu przy ul. Rynek 1 w miejscowości Kórnik obręb Bnin. 

-  Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na najem nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

-  Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

-  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet czynszu najmu.

-  W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

-  Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przelewem na rachunek bankowy uczestnika przetargu.

-  Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.

-  Informacje dotyczące przedmiotu i warunków najmu (projekt umowy najmu) można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pl. Niepodległości 1, parter,  pok. nr 2, tel. (61) 8-170-411.

 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 24 marca 2017 r. do dnia  24 kwietnia 2017r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK OGŁASZA

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK
 O G Ł A S Z A

 
II przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości KÓRNIK OBRĘB BNIN,  gmina KÓRNIK, przy ulicy Zwierzynieckiej, zapisanych w księdze wieczystej  nr PO1D/00029434/2, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerze:

- 294/36 o powierzchni 0,0665  ha
za cenę wywoławczą 75 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-pięć-tysięcy  00/100)

- 294/37 o powierzchni 0,0669 ha
za cenę wywoławczą 76 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-sześć-tysięcy  00/100)

- 294/38 o powierzchni 0,0674 ha
za cenę wywoławczą 76 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-sześć-tysięcy 00/100)

- 294/39 o powierzchni 0,0678 ha
za cenę wywoławczą 77 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-siedem-tysięcy 00/100)

- 294/40 o powierzchni 0,0686  ha
za cenę wywoławczą  78 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-osiem-tysięcy  00/100)

Do cen  uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek w wysokości 23% VAT 

- 294/41 o powierzchni 0,0758  ha
za cenę wywoławczą  86 000,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt-sześć-tysięcy  00/100)

- 294/42 o powierzchni 0,0676  ha
za cenę wywoławczą  77 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-siedem-tysięcy  00/100)

- 294/43 o powierzchni 0,0697  ha
za cenę wywoławczą 79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

- 294/44 o powierzchni 0,0695 ha
za cenę wywoławczą 79 000,00 zł,
(słownie złotych:  siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

- 294/45 o powierzchni 0,0694 ha
za cenę wywoławczą 79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy 00/100)

- 294/47 o powierzchni 0,0692 ha
za cenę wywoławczą 78 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-osiem-tysięcy 00/100)

- 294/48 o powierzchni 0,0804 ha
za cenę wywoławczą 91 000,00 zł,
(słownie złotych: dziewięćdziesiąt –jeden-tysięcy 00/100)

- 294/49 o powierzchni 0,0977 ha
za cenę wywoławczą 111 000,00 zł,
(słownie złotych: sto-jedenaście-tysięcy 00/100)

- 294/50  o powierzchni 0,0692 ha
za cenę wywoławczą 78 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-osiem-tysięcy 00/100) 

Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

- 294/51 o powierzchni 0,0693  ha
za cenę wywoławczą  79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

- 294/52 o powierzchni 0,0694  ha
za cenę wywoławczą  79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

- 294/53 o powierzchni 0,0696  ha
za cenę wywoławczą  79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)
 
- 294/54 o powierzchni 0,0697  ha
za cenę wywoławczą  79 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dziewięć-tysięcy  00/100)

- 294/55 o powierzchni 0,0676  ha
za cenę wywoławczą  77 000,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-siedem-tysięcy  00/100)

- 294/56 o powierzchni 0,0764  ha
za cenę wywoławczą  87 000,00 zł,
(słownie złotych: osiemdziesiąt-siedem-tysięcy  00/100)
 
Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

WYMIENIONE DZIAŁKI SĄ NIEZABUDOWANE I PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ, ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULICY ZWIERZYNIECKIEJ I ŚREMSKIEJ ORAZ OBWODNICY MIASTA KÓRNIK W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 434, GM. KÓRNIK – ETAP 1 I 2, ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU NR IV/28/2015 Z DNIA 28.01.2015R. /DZ. URZ. WOJ. WLKP. POZ. 1380 Z DNIA 10.03.2015R./.

Przetarg odbędzie się w dniu  11 kwietnia 2017 r.  o godz.  10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik przy Placu Niepodległości 1

- Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń. 
- Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami I przetarg odbył się dnia 28 października 2016r.   
- Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na każdą działkę osobno w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 

- za działkę numer 294/36   -   7 500,00 zł.
- za działkę numer 294/37   -   7 600,00 zł. 
- za działkę numer 294/38   -   7 600,00 zł. 
- za działkę numer 294/39   -   7 700,00 zł. 
- za działkę numer 294/40    -  7 800,00 zł. 
- za działkę numer 294/41   -   8 600,00 zł. 
- za działkę numer 294/42   -   7 700,00 zł. 
- za działkę numer 294/43   -   7 900,00 zł. 
- za działkę numer 294/44   -   7 900,00 zł. 
- za działkę numer 294/45   -   7 900,00 zł. 
- za działkę numer 294/47   -   7 800,00 zł. 
- za działkę numer 294/48   -   9 100,00 zł. 
- za działkę numer 294/49   - 11 100,00 zł. 
- za działkę numer 294/50   -   7 800,00 zł.
- za działkę numer 294/51   -   7 900,00 zł. 
- za działkę numer 294/52   -   7 900,00 zł.
- za działkę numer 294/53   -   7 900,00 zł. 
- za działkę numer 294/54   -   7 900,00 zł. 
- za działkę numer 294/55   -   7 700,00 zł.
- za działkę numer 294/56   -   8 700,00  zł. 

na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 96 9076 0008 2001 0000 0215 0003 w terminie do dnia 31 marca 2017 r. z dopiskiem w tytule przelewu numeru działki, której kupnem jest się zainteresowanym. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. 
- Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej  ceny wywoławczej.
- Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty. W przypadku  dokonywania czynności przetargowych przez małżonków, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierający zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
- Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu. 
- Jeżeli uczestnikiem przetargu jest pełnomocnik osoby fizycznej – poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
- Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium. 
- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
- Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przelewem na rachunek bankowy uczestnika przetargu.
- W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
- Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający. 
- Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę sprzedaży w formie aktu notarialnego. 
- Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy.
- Na nabywcy spoczywa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości wynikający z ustawy 
z dnia 12  stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 716 ze zm.).
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę. 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia  1 marca 2017r.  do dnia  31 marca 2017r.                    

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, parter,  pokój nr 2, tel. (61) 8170-411 wew. 675


BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK INFORMUJE

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK

INFORMUJE

 

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik od dnia 23 lutego 2017 r. do dnia 17 marca 2017 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w najem niżej wymienionej nieruchomości:

- najem lokalu użytkowego:

znajdującego się na działce opisanej numerem 170 położonej w  miejscowości  Kórnik obręb Bnin  przy  ul. Rynek 1.

Lokal przeznaczony pod AGENCJĘ  POCZTOWĄ wraz z usługami towarzyszącymi. 

 

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, parter, pokój nr 2, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK O WYNIKU PRZETARGU

W dniu  20 stycznia 2017. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,  Plac Niepodległości 1 odbył się przetarg ofertowy na dzierżawę  nieruchomości będącej  własnością  Miasta i Gminy Kórnik:


działka  nr  56/2  o powierzchni  1,2118  ha
położona  w miejscowości  Pierzchno
numer księgi wieczystej PO1D/00025126/2
z przeznaczeniem na cele rolne
za cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego
7,0 q pszenicy rocznieW wyznaczonym terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu zostało złożonych  5  oferty.
Oferta nr 1 spełniała wymogi formalne i zakwalifikowała się do dalszego etapu przetargu.
Oferta nr 2 spełniała wymogi formalne i zakwalifikowała się do dalszego etapu przetargu.
Oferta nr 3 spełniała wymogi formalne i zakwalifikowała się do dalszego etapu przetargu.
Oferta nr 4 spełniała wymogi formalne i zakwalifikowała się do dalszego etapu przetargu,
Oferta nr 5 spełniała wymogi formalne i zakwalifikowała się do dalszego etapu przetargu.

W wyniku przetargu została wybrana oferta nr  1:

1. Pana Janusza Ochowiaka

Za dzierżawę w/w nieruchomości została zaoferowana stawka czynszu w wysokości  31,0 q pszenicy rocznie. Powyższa oferta została wybrana, ponieważ była ofertą najkorzystniejszą.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o wyniku przetargu

W dniu  10 stycznia 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik przy Placu Niepodległości 1 odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku położonym w miejscowości Borówiec przy ul. Poznańskiej 47 wraz z udziałem ułamkowym w nieruchomości wspólnej wynoszącym 259/1000 (działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 49/6 o powierzchni 0,2159 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00028410/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej)

        

cena wywoławcza  37 400,00 zł 

(słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy czterysta 00/100)

 

Do udziału w przetargu zostało zakwalifikowanych 7 osób fizycznych (w tym 1 osoba prowadząca działalność gospodarczą), które wniosły w terminie wadium na wyżej wymieniony lokal mieszkalny.

W wyniku przetargu nabywcą ww. lokalu mieszkalnego wraz z udziałem ułamkowym w nieruchomości wspólnej zostali Państwo Agnieszka  i Robert Siejak, za wymieniony lokal mieszkalny została zaoferowana cena  51 400,00 zł.