logo
logo bip

Komunikat Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku

Nawiązując do apelu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2020 r. zwracam się z prośbą o pomoc i wrażliwość dla osób wymagających szczególnej troski: starszych, samotnych czy niepełnosprawnych.

Proszę wszystkich mieszkańców naszej gminy o empatię. Pamiętajmy o osobach wymagających naszego wsparcia, pomagajmy sobie nawzajem, pomagajmy sąsiadom.

Osoby zainteresowane pomocą w ramach  wolontariatu  proszę o kontakt pod numerem telefonu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku 618170-054 oraz 697717676.

                                                                       Z poważaniem

                                                                       Agnieszka Mieloch

                                                                       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku