logo
logo bip

Kancelaria Ogólna

 

Nazwa:  Kancelaria Ogólna - KO 
Lokalizacja:

Ratusz w Kórniku  - parter - patio, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

Telefony:  618170411 - 618972606 - 618972607
Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 - 17:00
Wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zadania: Kancelaria Ogólna przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów oraz udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw przez merytorycznie właściwe komórki Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.
Druki, wnioski, procedury:  http://bip.kornik.pl/kornikm/bip/druki-i-wnioski.html