logo
logo bip

Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych

 Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych 
(stan na 10.07.2019 r.)

L.p. 

Nazwa jednostki 

Kierownik jednostki 

Adres 

Dane kontaktowe 

 1.

Urząd Miasta i Gminy w Kórniku 

Burmistrz: Przemysław Pacholski

Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik 

Tel. 618170411 
Faks 618170425
www.kornik.pl   
kornik@kornik.pl 

 2. 

Żłobek w Kamionkach

Małgorzata Walkowiak

ul. Porannej Rosy 2
62-023 Kamionki

Tel. Żłobek 61 2276 023
Tel. Dyrektor 608 260 921
www./zlobek.e-kamionki.pl

 3.

Szkoła Podstawowa
w Robakowie  

Bożena Czerniak 

ul. Szkolna 3 
Robakowo
62-023 Gądki  

 Tel. 618171172
sekretariat@sprobakowo.kornik.pl
www.gimnazjumrobakowo.ehost.pl

 4.  

 Szkoła Podstawowa nr 1
w Kórniku

Elżbieta Wypijewska

ul. Dworcowa 11
62-035 Kórnik 

Tel. 618170196
dyrektor@sp1kornik.pl
www.sp1kornik.pl 

 5. 

Szkoła Podstawowa nr 2 
w Kórniku  

Zofia Talarczyk 

ul. Armii Krajowej 11
62-035 Kórnik 

Tel. 618170470 
szkolanr2@o2.eu  
www.sp2kórnik.eu 

 6. 

Szkoła Podstawowa 
w Radzewie  

Krystyna Kiełpińska 

ul. Dworzyskowa 3 
Radzewo
62-035 Kórnik 

Tel. 618170310
Faks 618170310 
sp_radzewo@op.pl 
www.szkolaradzewo.pl

 7. 

Szkoła Podstawowa 
w Szczodrzykowie 

Marzena Dominiak 

ul. Ogrodowa 21 
Szczodrzykowo 
62-035 Kórnik  

Tel. 618190542
Faks  618190541
sp@szczodrzykowo.pl

www.spsz.ehost.pl

 8.

Szkoła Podstawowa 
w Kamionkach

Wojciech Dziuda

ul. Mieczewska 36
62-023 Kamionki

Tel. 612276040
dyrektor@spkamionki.pl
www.spkamionki.pl

 9. 

Przedszkole nr 1 
w Kórniku 

Barbara Zarzeczna 

ul. Prof. Zbigniewa 
Steckiego 11
62-035 Kórnik 

Tel. 618170248
misuszatek@mawe.pl 
www.misuszatek.mawe.pl 

 10.

Przedszkole nr 2 
w Kórniku  

Iwona Justkowiak 

ul. Jeziorna 16
62-035 Kórnik 

Tel.61 8170 168 
poryroku@p2kornik.pl
www.poryroku.dziensmyka.pl

 11.

Przedszkole 
w Kamionkach

Agnieszka Askutja

ul. Porannej Rosy 2
62-023 Kamionki

Tel. 612276022
sekretariat@przedszkolekamionki.kornik.pl
www.przedszkolekamionki.kornik.pl  

 12. 

Przedszkole 
w Szczodrzykowie 

 Magdalena Jankowiak

ul. Dworcowa 11 
Szczodrzykowo 
62-035 Kórnik  

Tel. 618171827 
przedszkole@szczodrzykowo.com 
szczodrzykowo.com 

 13. 

 Ośrodek Pomocy 
Społecznej

 Bożena Kiełtyka 

ul. Poznańska 34 a 
62-035 Kórnik 

Tel. 618170054 
ops@kornik.pl 
www.ops.kornik.pl 

 14. 

Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA
(połączono Ośrodek Sportu i Rekreacji)

Wojciech Kiełbasiewicz

ul.Ignacego Krasickiego 1
62-035  Kórnik

Tel. 61 649 88 75
www.oaza.kornik.pl
oaza@kornik.pl

 15. 

Biblioteka Publiczna w Kórniku
- instytucja kultury  

Elżbieta Duszczak  

ul. Poznańska 65
62-035 Kórnik  

Tel. 618170021 
bpkornik@kornik.pl 
biblioteka.kornik.pl

 16.  

Kórnicki Ośrodek Kultury 
- instytucja kultury  

Sławomir Animucki 

ul. Prowent 6 
62-035 Kórnik  

Tel. 618170891, 515229660
     
   kontakt@kornickiosrodekkultury.pl 
www.kornickiosrodekkultury.pl 

 17. 

Środowiskowy
Dom Samopomocy
w Kórniku  

 Anita Wachowiak 

ul. 20 Października 69
62-035 Kórnik  

Tel. 618170305, 515229671
sds@kornik.pl 

 18. 

Punkt Przedszkolny w 
Radzewie  

 Krystyna Kiełpińska

 ul. Dworzyskowa 3 
Radzewo
62-035 Kórnik

 Tel. 618170310
Faks 618170310 
sp_radzewo@op.pl