logo
logo bip

Samodzielne stanowisko ds. promocji internetowej oraz obsługi BIP

- podinspektor - Bartosz Przybylski

e-mail: bip@kornik.pl

Plac Niepodległości 1,

pokój 201, II piętro, 61 8170 411, wew. 596