logo
logo bip
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Samodzielne stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obrony

 
 
Urząd Miasta i Gminy Kórnik
pl. Niepodległości 1
62-035 Kórnik
 
tel. 61 8-170-411
fax. 61 8-170-475
 
e-mail: oc@kornik.pl
 
 
 • inspektor - Marek Kaczmarek
  Telefon alarmowy: 602 620 736 lub 604 607 104
  piwnica, pok. nr 04, tel.: wew. 683 , 61 8170 074, fax.: 61 81 70 74 

  Na szczeblu Miasta i Gminy Kórnik organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego jest Burmistrz, który wykonuje zadania określone w art. 19 .1. ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007r. ( Dz. U. z 2007 nr 89 poz, 590), także za pośrednictwem stanowiska Inspektora Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych jako właściwego w sprawach zarządzania kryzysowego.

  W Urzędzie Miasta i Gminy funkcjonuje na podstawie : Zarządzenia Nr 2/2007 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 18 października 2007r. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego jako organ ustawowy zajmujący się szeroko rozumianym zarządzaniem kryzysowym oraz monitorowaniem zdarzeń, które ze względu na swe rozmiary mogą negatywnie oddziaływać na bezpieczeństwo mieszkańców gminy.
  Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego umiejscowione jest w budynku Urzędu Miasta i Gminy w piwnicy i składa się z pomieszczenia centrum łączności i sali operacyjnej. Centrum jest dostępne dla interesantów od poniedziałku do środy w godz. pracy urzędu od 7.30 do 13.30 ? osobiście lub pod tel. nr 61 8170-074.
  e- mail oc@kornik.pl

  Centrum jest osiągalne przez dyżurnych w ciągu całej doby pod alarmowym telefonem:
  602 620 736 lub 604 607 104

  Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w żadnym przypadku nie zastępuje działania

  takich służb jak:
  - pogotowie ratunkowe,
  - policja,
  - straż pożarna,
  - straż miejska,
  - pogotowie gazowe,
  - pogotowie wodne
  - pogotowie energetyczne
  - służby weterynaryjne,
  - służby meteorologiczne,
  - ośrodek pomocy społecznej,
  - służby i podmioty gospodarcze, które na podstawie umowy z Urzędem Miejskim są odpowiedzialne za odśnieżanie i przejezdność dróg gminnych.

  Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego jest komórką planistyczną , monitorującą i koordynującą działalność GCZK na wypadek wystąpienia na obszarze gminy lub gmin sąsiednich sytuacji kryzysowej.

  Do zadań GCZK należy ponadto:
  - pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
  - współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
  - organizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności ;
  - ścisła współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
  - współdziałanie w tym wymiana informacji z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze i humanitarne;
  - dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
  - nadzorowanie i realizacja stałego dyżuru w ramach gotowości obronnej państwa.

  Organem pomocniczym burmistrza jest powołany zarządzeniem nr 2 /2007 z dnia 18 października 2007r. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, który składa się z pracowników urzędu miejskiego, policji, straży pożarnej, straży miejskiej, weterynarza, przedstawiciela energetyki, wodociągów , ośrodka pomocy społecznej i innych służb czy specjalistów w zależności od potrzeb w określonej sytuacji. Zespół ten dokonuje analizy zaistniałej sytuacji kryzysowej, wypracowuje wnioski , które  przedstawia burmistrzowi w celu podjęcia stosownej decyzji o akcji ratunkowej lub innej formy działania.