logo
logo bip
Regulamin pracy

Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Kórniku

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kórniku - PDF

Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Kórniku - PDF

Załączniki do Regulaminu Pracu Urzędu Miejskiego w Kórniku - PDF