logo
logo bip
Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania

 Urząd gminy działa w szczególności na podstawie poniższych przepisów prawnych:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych