logo
logo bip
Osoby sprawujące funkcje

Osoby sprawujące funkcje

Burmistrz Gminy Kórnik - Przemysław Pacholski 
Pierwszy Wiceburmistrz - Sebastian Wlazły
Drugi Wiceburmistrz - Bronisław Dominiak
Skarbnik Gminy - Katarzyna Szamałek

 

 • Koordynator Biura Radców Prawnych - Józefa Cieślak
 • Koordynator ds. Współpracy Międzywydziałowej - Iwona Pawłowicz - Napieralska
 • Kierownik Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej - Ewa Soczyńska
 • Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Sławomir Zakrzewski
 • Kierownik Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu - Magdalena Matelska Bogajczyk 
 • Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego - Mariusz Stodolniak 
 • Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Lidia Noskowiak
 • Kierownik Wydziału Inwestycji - Joanna Grzybowska
 • Kierownik Wydziału Eksploatacji i Infrastruktury Technicznej - Elżbieta Krakowska
 • Kierownik Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego - Henryka Kalinowska 
 • Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich - Katarzyna Obiegałka
 • Kierownik Wydziału Gospodarki Finansowej - Anna Kozłowska
 • Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych -  Ewa Kędziora
 • Kierownik Wydziału Funduszy Pozabudżetowych i Zamówień Publicznych - Anna Biernacka
 • Kierownik Kancelarii Ogólnej - Anna Wójkiewicz
 • Kierownik Biura Rady Miejskiej - Bernadetta Piasecka
 • Komendant Straży Miejskiej - komendant Tomasz Haremza