logo
logo bip

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Sławomir Animucki
Kierownik Kórnickiego Ośrodka Kultury
  
Sebastian Wlazły
Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych

Elżbieta Krakowska
Kierownik Wydziału Eksploatacji Infrastruktury Technicznej

Sławomir Lepczyński
Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego

Ewa Soczyńska
Kierownik Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej

Łukasz Ryks
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Sławomir Zakrzewski
Kiererownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 
Irena Siwecka
Samodzielne stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej
 
Agnieszka Lewicka - Bachman
Samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej