logo
logo bip
Sławomir Animucki
Kierownik Kórnickiego Ośrodka Kultury
oświadczenie majątkowe
  
Sebastian Wlazły
Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
oświadczenie majątkowe 

Elżbieta Krakowska
Kierownik Wydziału Eksploatacji Infrastruktury Technicznej
oświadczenie majątkowe 

Sławomir Lepczyński
Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego
oświadczenie majątkowe  

Ewa Soczyńska
Kierownik Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej
oświadczenie majątkowe 

Łukasz Ryks
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
oświadczenie majątkowe  

Sławomir Zakrzewski
Kiererownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
oświadczenie majątkowe
 
Irena Siwecka
Samodzielne stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej
oświadczenie majątkowe
 
Agnieszka Lewicka - Bachman
Samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej