logo
logo bip

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok


Sławomir Animucki
Kierownik Kórnickiego Ośrodka Kultury
oświadczenie majątkowe
 
Hanna Kmieciak
Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Elżbieta Krakowska
Kierownik Wydziału Eksploatacji Infrastruktury Technicznej
Sławomir Lepczyński
Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego
Ewa Soczyńska
Kierownik Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej
Łukasz Ryks
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Sławomir Zakrzewski
Kiererownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa