logo
logo bip
Sławomir Animucki
Kierownik Kórnickiego Ośrodka Kultury
oświadczenie majątkowe
 
Marek Kaczmarek
Komendant Straży Miejskiej w Kórniku
Hanna Kmieciak
Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Elżbieta Krakowska
Kierownik Wydziału Eksploatacji Infrastruktury Technicznej
Sławomir Lepczyński
Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego
Ewa Soczyńska
Kierownik Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej
Katarzyna Obiegałka
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
oświadczenie majątkowe
Łukasz Ryks
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami