logo
logo bip

Sławomir Animucki
Kierownik Kórnickiego Ośrodka Kultury

oświadczenie majątkowe

Sebastian Wlazły
Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych

oświadczenie majątkowe

Elżbieta Krakowska
Kierownik Wydziału Eksploatacji Infrastruktury Technicznej

oświadczenie majątkowe

Ewa Soczyńska
Kierownik Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej

oświadczenie majątkowe

Sławomir Zakrzewski
Kiererownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

oświadczenie majątkowe

Irena Siwecka
Samodzielne stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej

oświadczenie majątkowe

Agnieszka Lewicka - Bachman
Samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

oświadczenie majątkowe

Łukasz Ryks
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

oświadczenie majątkowe