logo
logo bip
Informacje o stanie majątkowym

Oświadczenia majątkowe

 
Jan Wójkiewicz - Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku
 
2009 rok
oświadczenie majątkowe

2012 rok
oświadczenie majątkowe

2013 rok
oświadczenie majątkowe 

2014 rok

oświadczenia majątkowe  

2015 rok
oświadczenie majątkowe