logo
logo bip

Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, nieruchomości w obszarze objętym rewitalizacją rynku w Kórniku - pobierz: - pdf  

Wniosek o zwolnienie - pobierz: - pdf  - doc

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz: - pdf

Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy de minimis - pobierz: - pdf   - doc   

Rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot - pobierz: - pdf  - doc

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot - pobierz: - pdf   

 


 Informacje: tel. 61 8 972 614 - Urząd Miejski w Kórniku, Pl. Niepodległości 1 -  I piętro - pok. 113