logo
logo bip

Pobierz dokumenty: 

Uchwała w sprawie jednorazowego odszkodowania - pobierz: - pdf  

Wniosek o odszkodowanie - pobierz: - pdf   - doc

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz: - pdf  

Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy de minimis - pobierz: - pdf  - doc

Rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot - pobierz: - pdf    

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot - pobierz: - pdf    

 


Informacje: tel. 61 8 972 614 - Urząd Miejski w Kórniku, Pl. Niepodległości 1 -  I piętro - pok. 113