logo
logo bip

Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej - PDF

Pełnomocnictwo do doręczeń - PDF

Pełnomocnictwo szczególne - PDF

Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej - PDF

Zawiadomienie o zmianie - odwołaniu - wypowiedzeniu - pełnomocnictwa do doręczeń - PDF

Zawiadomienie o zmianie - odwołaniu - wypowiedzeniu - pełnomocnictwa szczególnego - PDF