logo
logo bip

Druki i wnioski

WNIOSEK O OPRACOWANIE LUB ZMIANĘ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO .doc   | PDF

WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY .doc  | PDF

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I WYRYSU ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO .doc  | PDF

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO .doc  | PDF

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU .doc  | PDF

WNIOSEK O ZMIANĘ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO .doc   | PDF

WNIOSEK O ZMIANĘ DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU .doc  | PDF

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI ORAZ ZWOLNIENIA W SPRAWACH PROWADZONYCH W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO  |   PDF

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  .doc  | PDF

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO .docPDF

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O REWITALIZACJI  .doc  | PDF

WNIOSEK O WYDANIE EGZEMPLARZA DUPLIKATÓW DECYZJI USTALAJĄCEJ WARUNKI ZABUDOWY .doc  | PDF

UZUPEŁNIENIE WNIOSKI .doc  |  PDF