logo
logo bip

Rodzaje kosztów refundowanych w ramach przyznanego stypendium szkolnego:

1.      Podręczniki, lektury szkolne, opracowania, atlasy,  encyklopedie, słowniki, poradniki związane z edukacją ucznia, literatura popularno – naukowa rozwijająca zainteresowania ucznia.

2.      Przybory szkolne (np. długopisy, ołówki, kredki, przybory geometryczne, temperówki, piórniki, farby, kartony i bloki rysunkowe, pędzle, bibuły, zeszyty, korektory, plastelina, itp.

3.      Tornistry (plecaki).

4.       Strój i obuwie sportowe – zgodnie z obowiązującym regulaminem zajęć wychowania fizycznego i wymaganiami szkoły.

5.      Obuwie na zmianę w postaci trampek/halówek zgodnie z wymaganiami szkoły.

6.      Strój, narzędzia i urządzenia dla uczniów szkół zawodowych, niezbędnych do udziału
w zajęciach praktycznej nauki zawodu.

7.      Sprzęt sportowy dla uczniów szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, ale służący wyłącznie do edukacji sportowej (rower jak środek transportu nie stanowi celu edukacyjnego).

8.      Aparat fotograficzny – o ile wiąże się w sposób oczywisty i bezpośredni z udziałem
w zajęciach z fotografii prowadzonych w ramach kół zainteresowań, a przynależność do tego koła potwierdzona jest stosownym zaświadczeniem.

9.      Instrumenty muzyczne z przeznaczeniem dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów rozwijających zainteresowania w formach zorganizowanych np. w kołach zainteresowań, 
a przynależność do tego koła potwierdzona jest stosownym zaświadczeniem.

10.   Komputery lub podzespoły do komputera, programy naukowe do tych komputerów, oprogramowania komputerowe.

11.   Przenośny sprzęt komputerowy np. laptop, notebook, netbook, tablet.

12.   Audiobooki z nagraniami lektur szkolnych, ebooki zawierające lektury szkolne lub literaturę popularnonaukową, czytniki ebooków.

13.   Sprzęt audio - jako pomocniczy do nauki języków obcych, jeżeli wykorzystywane programy nauczania w szkole lub placówce wymagają pracy własnej ucznia ze sprzętem audio -  potwierdzonego przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.

14.   Nośniki do archwizowania danych: pamięci USB (pendrive) zewnętrznych dysków twardych (przenośnych dysków USB).

15.   Drukarkę i tusz do drukarki.

16.   Biurko i krzesło służące wyłącznie do nauki w domu.

17.   Bilety za przejazd środkami komunikacji publicznej.

18.   Opłaty:

1.      czesnego,

2.      za zajęcia edukacyjne pozaszkolne (np. języków obcych),

3.      za wycieczki turystyczno – krajoznawcze,

4.      za wyjścia do kin i teatrów,

5.      za wyjazdy do „zielonej szkoły”,

6.      za zajęcia prowadzone w klubach sportowych – w których uczestniczą uczniowie,

7.      związane z pobieraniem nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych poza miejscem zamieszkania: zwrot za bilety, za zakwaterowanie w bursie czy internacie,

8.      Opłata za dostęp do usług internetowych, w tym abonament oraz opłata za instalację internetu (od września do czerwca w roku szkolnym na który przyznano stypendium szkolne),

9.      Opłata za zakup/dzierżawę urządzeń dostępnych: modemów, routerów.

Refundacji nie podlegają:

1.      Zakupy codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiające uczniowi uczęszczanie do szkoły (np. kurtka, buty).

2.      Wydatki za usługi montażowe, serwisowe oraz podobne.

3.      Wydatki na ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, komitet rodzicielski, wyżywienie w szkole.

4.      Wyjazdy o charakterze rekreacyjnym, sprzęt rekreacyjny.

5.      Okulary korekcyjne, sprzęty rehabilitacyjne, wkładki ortopedyczne.