logo
logo bip

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego w produkcji rolnej w 2020 roku

Procedura zwrotu w 2020 - pobierz

Wniosek akcyza - pobierz 

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188) 

Źródło:https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego