logo
logo bip

OBOWIĄZEK SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ PODMIOTÓW OBOWIĄZANYCH DO PONOSZENIA OPŁATY ZA USŁUGI WODNE Z TYTUŁU ZMNIEJSZENIA NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ - INFORMACJA

załącznik informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej pobierz

OŚWIADCZENIE PODMIOTU OBOWIĄZANEGO DO PONOSZENIA OPŁATY ZA USŁUGI WODNE Z TYTUŁU ZMNIEJSZENIA NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

załącznik oświadczenie - pobierz