logo
logo bip

Wymagane dokumenty

Karta zgonu wystawiona przez lekarza oraz dowód osobisty osoby zmarłej i jej małżonka.

Osoba zgłaszająca zgon winna posiadać aktualny dowód osobisty lub paszport wraz z aktualnym poświadczeniem zameldowania na pobyt stały.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Kórniku, plac Niepodległości 1 -parter tel. 61 8170 411 wewn 609 lub 61 89 72 609 

Opłaty

Zgłoszenie oraz trzy odpisy aktu zgonu zwolnione są od opłaty skarbowej

Opłaty za dodatkowe odpisy:

  • odpis skrócony - 22 zł
  • wielojęzyczny odpis skrócony - 22 zł
  • odpis zupełny - 33 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, podania i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłatę należy uiszczać w kasie UMiG w Kórnik lub na rachunku Bank Spółdzielczy w Kórniku 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002
 

Opłaty skarbowe należy uiszczać w dniu złożenia podania. 

Termin i sposób załatwienia

Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie.

Podstawa prawna

Art. 64-69 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 - tekst jednolity z późn. zm).

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.). 

Inne informacje

Obowiązek zgłoszenia zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego ciąży w kolejności na następujących osobach:

  • małżonku lub dzieciach zmarłego,
  • najbliższych krewnych lub powinowatych,
  • osobach, które zamieszkiwały wlokalu, wktórym nastąpił zgon,
  • osobach, które były obecne przy zgonie lub naocznie się onim przekonały,
  • administratorze domu.

Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu udzielone dla zakładu pogrzebowego winno mieć formę pisemną i podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 3 dni od daty zgonu. Po sporządzeniu aktu zgonu wydawane są trzy odpisy aktu zgony (bezpłatne).