logo
logo bip

Dodatek energetyczny  

Od stycznia 2014 zacznie obowiązywać nowa zmieniona ustawa Prawo energetyczne zgodnie z którą osobom pobierającym dodatek mieszkaniowy, będzie przysługiwał dodatek energetyczny. Dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Wysokość limitu: 900 kWh – dla gospodarstw 1 osobowych, 1250 kWh – dla gospodarstw 2-4 osobowych, 1500 kWh – dla gospodarstw co najmniej 5 osobowych. 

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r wynosi:
Dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 11,29 zł miesięcznie,
Dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób- 15,68 zł miesięcznie,
Dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób-18,81 miesięcznie.

 

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

1. Posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,

2. Zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej,

3. Złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której strona jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy: w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku Gospodarka Mieszkaniowa