logo
logo bip
Kanal RSS
Kanal RSS https://bip2.wokiss.pl/koninp/kanal-rss.xml pl 120 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych-na-2018-rok/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych-na-2021-rok.html Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok

]]>
Thu, 21 Jan 2021 10:07:00 +0100 https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych-na-2018-rok/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych-na-2021-rok.html Eliza Nowaczyk
BT32469 BRZEŹNO, gm. Krzymów https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/bt32469-brzezno,-gm.-krzymow.html Zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 1 lub ust. 6 pkt 1 i 2 ww. ustawy, organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia…

]]>
Thu, 21 Jan 2021 08:20:53 +0100 https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/bt32469-brzezno,-gm.-krzymow.html Eliza Nowaczyk
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - gm. Ślesin oraz gm. Wierzbinek https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zawiadomienie-o-czynnościach-podjetych-w-celu-ustalenia-przebiegu-granic-dzialek-ewidencyjnych-gm.-slesin-oraz-gm.-wierzbinek.html Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - gm. Ślesin oraz gm. Wierzbinek

]]>
Mon, 18 Jan 2021 13:58:24 +0100 https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zawiadomienie-o-czynnościach-podjetych-w-celu-ustalenia-przebiegu-granic-dzialek-ewidencyjnych-gm.-slesin-oraz-gm.-wierzbinek.html Eliza Nowaczyk
Wykazy głosowań radnych z XX sesji Rady Powiatu Konińskiego - 29 grudnia 2020 r. https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/organy-powiatu/rada-powiatu/imienne-wykazy-glosowan-radnych/wykazy-glosowan-radnych-z-xx-sesji-rady-powiatu-koninskiego-29-grudnia-2020-r.html Wykazy głosowań radnych z XX sesji Rady Powiatu Konińskiego - 29 grudnia 2020 r.

]]>
Thu, 14 Jan 2021 14:56:06 +0100 https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/organy-powiatu/rada-powiatu/imienne-wykazy-glosowan-radnych/wykazy-glosowan-radnych-z-xx-sesji-rady-powiatu-koninskiego-29-grudnia-2020-r.html Eliza Nowaczyk
OGŁOSZENIE O NABORZE https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/starostwo-powiatowe-i-jednostki-organizacyjne-powiatu/praca/nabor/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds.-administracyjno-organizacyjnych-w-biurze-zarzadu/ogloszenie-o-naborze.html OGŁOSZENIE

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

Oświadczenie o niekaralności

Zgoda…

]]>
Wed, 13 Jan 2021 14:50:00 +0100 https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/starostwo-powiatowe-i-jednostki-organizacyjne-powiatu/praca/nabor/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds.-administracyjno-organizacyjnych-w-biurze-zarzadu/ogloszenie-o-naborze.html Eliza Nowaczyk
3187 (63533N!) D25 RYCHWAŁ https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/3187-(63533n!)-d25-rychwal.html Zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 1 lub ust. 6 pkt 1 i 2 ww. ustawy, organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia…

]]>
Mon, 11 Jan 2021 09:20:08 +0100 https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/3187-(63533n!)-d25-rychwal.html Sebastian Tołoczko
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Budzisław Kościelny https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zawiadomienie-o-czynnościach-podjetych-w-celu-ustalenia-przebiegu-granic-dzialek-ewidencyjnych-budzislaw-kościelny.html Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Budzisław Kościelny

]]>
Fri, 08 Jan 2021 13:43:38 +0100 https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zawiadomienie-o-czynnościach-podjetych-w-celu-ustalenia-przebiegu-granic-dzialek-ewidencyjnych-budzislaw-kościelny.html Eliza Nowaczyk
Plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego - stan na 29.12.2020 r. https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/finanse-i-mienie/budzet-powiatu/plany-dochodow-i-wydatkow-budzetu/2020-rok/plan-dochodow-i-wydatkow-budzetu-powiatu-koninskiego-stan-na-29.12.2020-r.html Plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego na 2020 rok

Plan wydatków bużetu Powiatu Konińskiego na 2020 rok

]]>
Tue, 05 Jan 2021 13:18:14 +0100 https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/finanse-i-mienie/budzet-powiatu/plany-dochodow-i-wydatkow-budzetu/2020-rok/plan-dochodow-i-wydatkow-budzetu-powiatu-koninskiego-stan-na-29.12.2020-r.html Eliza Nowaczyk
INFORMACJA O WYNIKU NABORU https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/starostwo-powiatowe-i-jednostki-organizacyjne-powiatu/praca/nabor/nabor-nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds.-pracowniczych-w-wydziale-zarzadzania-kadrami/informacja-o-wyniku-naboru.html INFORMACJA O WYNIKU NABORU

]]>
Tue, 05 Jan 2021 12:07:14 +0100 https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/starostwo-powiatowe-i-jednostki-organizacyjne-powiatu/praca/nabor/nabor-nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds.-pracowniczych-w-wydziale-zarzadzania-kadrami/informacja-o-wyniku-naboru.html Eliza Nowaczyk
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/aktualne-przetargi/grupowe-ubezpieczenie-na-zycie-pracownikow-starostwa-powiatowego-w-koninie-i-ich-wspolmalzonkow,-partnerow-zyciowych-oraz-pelnoletnich-dzieci-ii/informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.html Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

]]>
Mon, 04 Jan 2021 14:53:49 +0100 https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/aktualne-przetargi/grupowe-ubezpieczenie-na-zycie-pracownikow-starostwa-powiatowego-w-koninie-i-ich-wspolmalzonkow,-partnerow-zyciowych-oraz-pelnoletnich-dzieci-ii/informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.html Eliza Nowaczyk