logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Wydawanie decyzji w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwuUtworzenie dokumentu2021-02-23 12:17:03Eliza Nowaczyk
Wydawanie decyzji w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowęModyfikacja dokumentu2021-02-23 12:15:08Eliza Nowaczyk
Kluby Radnych Powiatu Rady Powiatu Konińskiego - VI KadencjiModyfikacja dokumentu2021-02-23 07:55:09Eliza Nowaczyk
Wydawanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy Prawo budowlaneModyfikacja dokumentu2021-02-19 14:40:06Eliza Nowaczyk
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru rozbiórki budynków i budowli nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwoleń na rozbiórkęModyfikacja dokumentu2021-02-19 14:39:37Eliza Nowaczyk
Wydawanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy Prawo budowlaneUtworzenie dokumentu2021-02-19 12:15:14Eliza Nowaczyk
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru rozbiórki budynków i budowli nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwoleń na rozbiórkęModyfikacja dokumentu2021-02-19 12:12:58Eliza Nowaczyk
2021 rokUtworzenie dokumentu2021-02-19 10:42:07Eliza Nowaczyk
Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Konińskiego (luty 2021 r.)Utworzenie dokumentu2021-02-18 11:59:54Eliza Nowaczyk
Protokół nr XX/2020 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 29 grudnia 2020 rokuModyfikacja dokumentu2021-02-18 11:50:44Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR 212/2020 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 24 września 2020 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu KonińskiegoUtworzenie dokumentu2021-02-18 11:44:07Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR 211/2020 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 24 września 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2020 rokuUtworzenie dokumentu2021-02-18 11:42:59Eliza Nowaczyk
Przyjmowanie zgłoszeń budowy i przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnychModyfikacja dokumentu2021-02-18 10:39:12Eliza Nowaczyk
Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwoleń na budowęModyfikacja dokumentu2021-02-18 10:33:59Eliza Nowaczyk
Plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego - stan na 29.01.2021 r.Utworzenie dokumentu2021-02-17 14:34:22Eliza Nowaczyk
2021 rokUtworzenie dokumentu2021-02-17 14:32:25Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR 28/2015 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. oraz wyrażenia (...)Modyfikacja dokumentu2021-02-17 14:24:31Eliza Nowaczyk
Ogłoszenie Starosty Konińskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Stare Miasto, gm. Stare MiastoModyfikacja dokumentu2021-02-17 12:14:22Eliza Nowaczyk
Ogłoszenie Starosty Konińskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Stare Miasto, gm. Stare MiastoUtworzenie dokumentu2021-02-17 12:08:51Eliza Nowaczyk
Wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomościUtworzenie dokumentu2021-02-17 10:43:29Eliza Nowaczyk
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: (0)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Administrator Systemu (2018-05-24 22:51:10)