logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Informacja o maksymalnej kwocie przeznaczonej na realizację zamówieniaModyfikacja dokumentu2021-04-20 09:30:39Eliza Nowaczyk
Informacja o maksymalnej kwocie przeznaczonej na realizację zamówieniaModyfikacja dokumentu2021-04-20 09:25:34Eliza Nowaczyk
Informacja o maksymalnej kwocie przeznaczonej na realizację zamówieniaUtworzenie dokumentu2021-04-20 09:22:31Eliza Nowaczyk
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rokModyfikacja dokumentu2021-04-20 07:35:21Eliza Nowaczyk
Protokół nr XXI/2021 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 29 stycznia 2021 rokuModyfikacja dokumentu2021-04-19 09:45:07Eliza Nowaczyk
Protokół nr XXI/2021 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 29 stycznia 2021 rokuModyfikacja dokumentu2021-04-19 09:32:46Eliza Nowaczyk
Protokół nr XXI/2021 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 29 stycznia 2021 rokuModyfikacja dokumentu2021-04-19 09:30:58Eliza Nowaczyk
Protokół nr XXI/2021 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 29 stycznia 2021 rokuModyfikacja dokumentu2021-04-19 09:30:07Eliza Nowaczyk
Protokół nr XXI/2021 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 29 stycznia 2021 rokuUtworzenie dokumentu2021-04-19 09:27:35Eliza Nowaczyk
Rok 2021Utworzenie dokumentu2021-04-19 09:03:45Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXII/202/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu KonińskiegoUtworzenie dokumentu2021-04-19 09:02:29Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXII/201/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2021Utworzenie dokumentu2021-04-19 09:01:28Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXII/200/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowejUtworzenie dokumentu2021-04-19 09:00:33Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXII/199/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyodrębnienia środków w budżecie Powiatu Konińskiego na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 r.Utworzenie dokumentu2021-04-19 08:59:32Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXII/198/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizacjęUtworzenie dokumentu2021-04-19 08:58:21Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXII/197/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie na lata 2021-2027Utworzenie dokumentu2021-04-19 08:57:18Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXII/196/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021-2027Modyfikacja dokumentu2021-04-19 08:55:23Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXII/196/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021-2027Modyfikacja dokumentu2021-04-19 08:54:35Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXII/196/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021-2027Utworzenie dokumentu2021-04-19 08:54:03Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XXII/195/2021 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do Rady Seniorów Powiatu KonińskiegoUtworzenie dokumentu2021-04-19 08:51:44Eliza Nowaczyk
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: (0)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Administrator Systemu (2018-05-24 22:51:10)