Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Zarządzenie Nr 160/VIII/2021 Burmistrza Jarocina z dnia 13 września 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych oraz środków z ewidencji pozabilansowej na stan ZeModyfikacja dokumentu2021-09-16 14:48:31Julia Wechczyńska
Zarządzenie Nr 160/VIII/2021 Burmistrza Jarocina z dnia 13 września 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych oraz środków z ewidencji pozabilansowej na stan ZeUtworzenie dokumentu2021-09-16 14:48:24Julia Wechczyńska
Zarządzenie Nr 160/VIII/2021 Burmistrza Jarocina z dnia 13 września 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych oraz środków z ewidencji pozabilansowej na stan ZePublikacja dokumentu2021-09-16 14:47:08Julia Wechczyńska
Zarządzenie Nr 165/VIII/2021 Burmistrza Jarocina z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin udziałów w Spółce pod firmąUtworzenie dokumentu2021-09-16 11:00:13Julia Wechczyńska
Zarządzenie Nr 165/VIII/2021 Burmistrza Jarocina z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin udziałów w Spółce pod firmąPublikacja dokumentu2021-09-16 11:00:11Julia Wechczyńska
Zarządzenie Nr 164/VIII/2021 Burmistrza Jarocina z dnia 15 września 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w Jarocinie, obręb JarocinUtworzenie dokumentu2021-09-16 10:56:04Julia Wechczyńska
Zarządzenie Nr 164/VIII/2021 Burmistrza Jarocina z dnia 15 września 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w Jarocinie, obręb JarocinPublikacja dokumentu2021-09-16 10:55:32Julia Wechczyńska
Oferta realizacji zadania publicznego tzw. mały grant - "Prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych z programem profilaktycznym dla dzieci z terenu Gminy Jarocin"Utworzenie dokumentu2021-09-15 15:02:19Marta Mokrzecka
Oferta realizacji zadania publicznego tzw. mały grant - "Prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych z programem profilaktycznym dla dzieci z terenu Gminy Jarocin"Publikacja dokumentu2021-09-15 15:01:00Marta Mokrzecka
Obwieszczenie Burmistrza Jarocina o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP dla obszaru na północ od ulicy Glinki w mieście JarocinModyfikacja dokumentu2021-09-15 12:02:26Patrycja Ignaszak
Konsultacje społeczne ws. "Raportu z diagnozy potrzeb społecznych i potencjałów" w ramach realizacji projektu "Jarocińskie Centrum Usług Społecznych"Modyfikacja dokumentu2021-09-15 11:26:41Martyna Jańczak
Konsultacje społeczne ws. "Raportu z diagnozy potrzeb społecznych i potencjałów" w ramach realizacji projektu "Jarocińskie Centrum Usług Społecznych"Modyfikacja dokumentu2021-09-15 11:18:23Martyna Jańczak
Konsultacje społeczne ws. "Raportu z diagnozy potrzeb społecznych i potencjałów" w ramach realizacji projektu "Jarocińskie Centrum Usług Społecznych"Modyfikacja dokumentu2021-09-15 11:17:19Martyna Jańczak
Plan konsultacji na rok 2021Modyfikacja dokumentu2021-09-15 11:16:17Martyna Jańczak
Zarządzenie Nr 163/VIII/2021 Burmistrza Jarocina z dnia 15 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. "Raportu z diagnozy potrzeb społecznych i potencjałów"Utworzenie dokumentu2021-09-15 11:13:21Julia Wechczyńska
Zarządzenie Nr 163/VIII/2021 Burmistrza Jarocina z dnia 15 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. "Raportu z diagnozy potrzeb społecznych i potencjałów"Publikacja dokumentu2021-09-15 11:13:18Julia Wechczyńska
Konsultacje społeczne ws. "Raportu z diagnozy potrzeb społecznych i potencjałów" w ramach realizacji projektu "Jarocińskie Centrum Usług Społecznych"Utworzenie dokumentu2021-09-15 11:12:50Martyna Jańczak
Zarządzenie Nr 162/VIII/2021 Burmistrza Jarocina z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/VIII/2021 Burmistrza Jarocina z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia PlanuModyfikacja dokumentu2021-09-15 11:11:55Julia Wechczyńska
Zarządzenie Nr 162/VIII/2021 Burmistrza Jarocina z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/VIII/2021 Burmistrza Jarocina z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia PlanuUtworzenie dokumentu2021-09-15 11:11:43Julia Wechczyńska
Zarządzenie Nr 162/VIII/2021 Burmistrza Jarocina z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/VIII/2021 Burmistrza Jarocina z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia PlanuPublikacja dokumentu2021-09-15 11:11:16Julia Wechczyńska