Jesteś tutaj:   

Petycje

Informacje ogólne

Zgodnie z Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje.
 
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa,
podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu
wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony
w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata.
 
Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa