Ogłoszenia i Konkursy na stanowiska

Zestawienie dotacji przyznanej w trybie bezkonkursowym w zakresie ochrony i promocji zdrowia

 Zestawienie dotacji przyznanej w trybie bezkonkursowym w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Otwarty konkurs ofert

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert