Zarządzenie nr 106/VII/2020 Burmistrza Jarocina z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących badania opinii mieszkańców Osiedli: Bogusław, 1000 – lecia, 700 – le

Zarządzenie nr 106/VII/2020 Burmistrza Jarocina z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących badania opinii mieszkańców Osiedli: Bogusław, 1000 – lecia, 700 – lecia, Mikołaja Kopernika oraz część Osiedla Stare Miasto (tj. powyżej Alei Niepodległości), w sprawie przeznaczenia w dokumentacji planistycznej terenów położonych w Jarocinie, obręb Bogusław – Kopernika,  oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 1450/2, 1450/3, 1450/4, 1453/14 o łącznej pow. 41,7807 ha