Wydatki na ogłoszenie w prasie

Wydatki na ogłoszenia w IV kwartale 2011r.

Wydatki na ogłoszenia w IV kwartale 2011r.