Regulamin organizacyjny

Zarządzenie Nr 47/VIII/2020.K Burmistrza Jarocina z dnia 14 maja 2020r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie.

Zarządzenie Nr 47/VIII/2020.K Burmistrza Jarocina z dnia 14 maja 2020r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie.

Zarządzenie Nr 28/VIII/2020.K Burmistrza Jarocina z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie

Zarządzenie Nr 28/VIII/2020.K Burmistrza Jarocina z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie

Załącznik Nr 1 - Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Jarocinie
 
Załacznik Nr 2 - Schemat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Jarocinie

Zarządzenie Nr 153/VIII/2019.K Burmistrza Jarocina z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 149/VIII/2019.K Burmistrza Jarocina z dnia 9 wrzesnia 2019r.

Zarządzenie Nr 153/VIII/2019.K Burmistrza Jarocina z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 149/VIII/2019.K Burmistrza Jarocina z dnia 9 wrzesnia 2019r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie

Zarządzenie Nr 149/VIII/2019.K Burmistrza Jarocina z dnia 9 września 2019r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie

Zarządzenie Nr 149/VIII/2019.K Burmistrza Jarocina z dnia 9 września 2019r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie

Załącznik Nr 1 - Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Jarocinie
 
Załacznik Nr 2 - Schemat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Jarocinie

Zarządzenie Nr 121/VIII/2019.K Burmistrza Jarocina z dnia 15 maja 2019r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie

Zarządzenie Nr 121/VIII/2019.K Burmistrza Jarocina z  dnia 15 maja 2019r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie.

Załącznik Nr 1 - Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Jarocinie
 
Załacznik Nr 2 - Schemat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Jarocinie

Zarządzenie Nr 96/VIII/2019.K Burmistrza Jarocina z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie.

Zarządzenie Nr 96/VIII/2019.K Burmistrza Jarocina z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie.

Zarządzenie Nr 13/VIII/2018.K Burmistrza Jarocina z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie

Zarządzenie Nr 13/VIII/2018.K Burmistrza Jarocina z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie.

Zarządzenie Nr 420/VII/2018.K Burmistrza Jarocina z dnia 3 lipca 2018r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie

Zarządzenie Nr 420/VII/2018.K Burmistrza Jarocina z  dnia 3 lipca 2018r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie.

Załącznik Nr 1 - Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Jarocinie
 
Załacznik Nr 2 - Schemat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Jarocinie

Zarządzenie Nr 349/VII/2017.K Burmistrza Jarocina z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie

 

Zarządzenie Nr 317/VII/2017.K Burmistrza Jarocina z dnia 11 września 2017r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego

 

Zarządzenie Nr 295/VII/2017.K Burmistrza Jarocina z dnia 31 maja 2017r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego

Zarządzenie Nr 278/VII/2017.K Burmistrza Jarocina z dnia 30 marca 2017r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego

Zarządzenie Nr 230/VII/2016.K z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie.

 
 

Zarządzenie Nr 203/VII/2016.K z dnia 22 lipca 2016 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/VII/2014.K Burmistrza Jarocina z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego

 

Zarządzenie Nr 159/VII/2016.K z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie.

Zarządzenie Nr 113/VII/2015.K z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego UM

Zarządzenie Nr 89/VII/2015.K Burmistrza Jarocina z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie


Zarządzenie Nr 72/VII/2015.K Burmistrza Jarocina z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Straży Miejskiej w Jarocinie.

Zarządzenie Nr 69/VII/2015.K Burmistrza Jarocina z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie.

Zarządzenie Nr 4/VII/2014.K Burmistrza Jarocina z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie

Zarządzenie Nr 52/VI/2014.K Burmistrza Jarocina w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie

Zarządzenie Nr 78/VI/2013.K Burmistrza Jarocina w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie

Zarządzenie Nr 72/VI/2013.K Burmistrza Jarocina w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie

 1. Zarządzenie Nr 72/VI/2013.K Burmistrza Jarocina z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie
 2. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Jarocina - Regulamin Organizacyjny
 3. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jarocina - Schemat Organizacyjny 

Zarządzenie Nr 24/VI/2012.K Burmistrza Jarocina w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie

 1. Zarządzenie Nr 24/VI/2012.K Burmistrza Jarocinaz dnia 2 lipca 2012r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie.
 2. Załacznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Jarocina - Regulamin Organizacyjny.
 3. Załacznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jarocina - Schemat Organizacyjny.

Zarządzenie Nr 84/VI/2012.K Burmistrza Jarocina w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie

 1. Zarządzenie Nr 84/VI/2012.K Burmistrza Jarocina w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie.
 2. Załacznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Jarocina - Regulamin Organizacyjny.
 3. Załacznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jarocina - Schemat Organizacyjny.

Zarządzenie Burmistrza Jarocina w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie

Zarządzenie p.o. Burmistrza Jarocina w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie

 1. Zarządzenie p.o. Burmistrza Jarocina w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego
  w Jarocinie.
 2. Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Jarocinie - załącznik Nr 1 do zarządzenia p.o. Burmistrza Jarocina.

Zarządzenie Burmistrza Jarocina w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie.

 1. Zarządzenie Burmistrza Jarocina w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie.
 2. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Jarocina - Regulamin Organizacyjny.
 3. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jarocina - Schemat Organizacyjny.

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie

 1. Zarządzenie Burmistrza Jarocina w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie.
 2. Schemat organizacyjny Urzedu Miejskiego - załącznik do zarządzenia Burmistrza Jarocina

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Jarocinie wprowadzony zarządzeniem Burmistrza Jarocina z dnia 30 marca 2009r.

 1. Zarządzenie Burmistrza Jarocina w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie.
 2. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Jarocina - Regulamin Organizacyjny.
 3. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jarocina - Schemat Organizacyjny.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Jarocinie wprowadzony zarządzeniem Burmistrza Jarocina z dnia 11 stycznia 2008r.

 1. Zarządzenie Burmistrza Jarocina wprowadzające nowy regulamin organizacyjny.
 2. Załącznin Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Jarocina - Regulamin Organizacyjny.
 3. Załącznin Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jarocina - Schemat Organizacyjny.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Jarocinie wprowadzony zarządzeniem Burmistrza Jarocina z dnia 7 grudnia 2007r.

 1. Zarządzenie Burmistrza Jarocina wprowadzające nowy regulamin organizacyjny
 2. Załącznin Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Jarocina - Regulamin Organizacyjny
 3. Załącznin Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jarocina - Schemat Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Jarocinie wprowadzony zarządzeniem Burmistrza Jarocina z dnia 12 stycznia 2007r.

Zarządzenie nr 79/2005 Burmistrza Jarocina z dnia 30 września 2005 rokuw sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie

Zarządzenie nr 79/2005
 Burmistrza Jarocina
z dnia 30 września 2005 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie
 
 
 

Zarządzenie nr 62/2005 Burmistrza Jarocina z dnia 22 lipca 2005 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W JAROCINIE
wprowadzony zarządzeniem Nr 62/2005 Burmistrza Jarocina z dnia 22 lipca 2005 r.
 
 

Zarządzenie Nr 134/2003 Burmistrza Jarocina z dnia 29 grudnia 2003 r.

Zarządzenie Nr 134/2003
Burmistrza Jarocina
z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie

Zarządzenie Nr 128/2003 Burmistrza Jarocina z dnia 27 listopada 2003 r.

Zarządzenie Nr 128/2003
Burmistrza Jarocina
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Jarocinie