Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Prowadzone rejestry i archiwa

Rejestry prowadzone w Urzędzie Miejskim w Jarocinie
 

Lp.

 

Nazwa rejestru

 

Podstawa prawna prowadzenia rejestru

 

Sposoby i zasady udostępniania danych z rejestru

 

Wydział

1.

Centralny rejestr skarg

i wniosków

§ 15 pkt 1 Zarządzenie Burmistrza Nr 62/2005 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie

Na wniosek

Kancelaria Burmistrza

2.

Rejestr aktów prawnych wydawanych przez Urząd i Burmistrza:

-         Zarządzenia Burmistrza,

-         Zarządzenia Kierownika,

-         Uchwały Rady Miejskiej

§ 37 pkt 1 ppkt 6

§ 43 pkt 1

Zarządzenie Burmistrza Nr 62/2005 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie

Na wniosek

Kancelaria Burmistrza

 

 

 

 

 

Biuro Rady Miejskiej

         
 
 W Urzędzie Miejskim w Jarocinie prowadzone jest archiwum zakładowe dla dokumentów, które przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną określoną w instrukcji kancelaryjnej. Natomiast dane gromadzone w pamięciach komputerów archiwizowane i przechowywane są w chronionym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu nośników informatycznych.