Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania Urzędu Miejskiego

Urząd Miejski działa w szczególności na podstawie następujących przepisów prawnych:
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
 
2. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
(t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)
 
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich
(Dz.U. z 2003 r., Nr 33, poz. 264 ze zmianami)
 
4. Zarządzenie Nr 1/2003 Burmistrza Jarocina z dnia 02 stycznia 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie
Lista wiadomości