Ochrona Danych Osobowych

Zarządzenie Burmistrza Jarocina w sprawie w sprawie dokumentacji ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Jarocinie

Załącznik Nr 1 do zarządzenia -  Polityka Bezpieczeństwa  danych osobowych.
Załącznik Nr 2 do zarządzenia -  Instrukcja zarządzania systemem informatycznym

Klauzula informacyjna dotycząca systemu monitoringu wizyjnego Gminy Jarocin

Lokalizacja rozmieszczenia kamer systemu monitoringu wizyjnego Gminy Jarocin

Klauzule informacyjne innych Administratorów Danych Osobowych:

  1. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych z zakresu: