Elektroniczne wersje - Dzienik Ustaw-Monitor Polski-Dziennik Wojewódzki

Dostęp do stron umożliwuajacych przegladanie i pobieranie  w formie dokumentu elektronicznego Dziennika Ustaw oraz Monitora Polskiego: 

 

 

 

Dostęp do stron umożliwuajacych przegladanie i pobieranie  w formie dokumentu elektronicznego Uchwał Rady Miejskiej w Jarocinie opublikowanych w Dzienniku Wojewódzkim Województwa Wielkopolskiego: