Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza – Kiełpiny – Powodowo, odcinek 1 Kiełpiny – rozdzielnia gazu

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza - Kiełpiny - Powodowo, odcinek 1 Kiełpiny - rozdzielnia gazu"

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 536247 -N - 2017 dnia 21 czerwca 2017r.


ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania   
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania   
3.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - plik do pobrania

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 07.07.2017r. - plik do pobrania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - plik do pobrania