Rok 2012

Protokoły z posiedzeń Zarządu 2012 rok

- protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu I półrocze 2012r. ( plik zip do pobrania ) zip
- protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu II półrocze 2012r. ( plik zip do pobrania )zip