Skład osobowy

Skład osobowy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:

Przewodniczący:

Jerzy Drzymała 

Sekretarz:

Jarosław Frąckowiak

Obsługa administracyjna:

Agnieszka Piskorz - inspektor

Diana Wieczorek - inspektor

Ewa Leśnik - inspektor

Członkowie Powiatowego Zespołu:

lek. med. Sławomir Kowalski - Przewodniczący Składu Orzekającego

lek. med. Mirosław Berliński - Przewodniczący Składu Orzekającego

lek. med. Wiesław Nagraba - Przewodniczący Składu Orzkającego

lek. med. Andrzej Danielewicz - Przewodniczący Składu Orzekającego

lek. med. Andrzej Szczeblowski - Przewodniczący Składu Orzekającego 

Aneta Kędzia - Pracownik Socjalny, Doradca Zawodowy

Danuta Wielińska - Psycholog, Pracownik Socjalny, Doradca Zawodowy

Joanna Frącek - Psycholog, Pracownik Socjalny, Doradca Zawodowy

Anna Białek - Pracownik Socjalny, Doradca Zawodowy

Joanna Mierzwa - Pracownik Socjalny, Doradca Zawodowy

Diana Wieczorek - Pracownik Socjalny, Doradca Zawodowy

Aneta Gorzelniak - Pedagog, Pracownik Socjalny, Doradca Zawodowy

Natalia Kmiecik - Psycholog

Małgorzata Bresz - Pedagog