Druki do pobrania

Druki do pobrania dla osoby powyżej 16 roku życia

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osoby powyżej 16 roku życia - pobierz plik
Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień - pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie - pobierz plik
Upoważnienie dla osoby składającej wniosek w imieniu osoby niemogącej stawić się osobiście - pobierz plik
Ocena funkcjonowania społecznego oraz zakresu niezbędnej opieki osoby orzekanej zaocznie - pobierz plik
Klauzula informacyjna  - pobierz plik
 
Druki do pobrania dla osoby poniżej 16 roku życia
 
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie - pobierz plik
Ocena funkcjonowania dziecka - pobierz plik
Klauzula informacyjna - pobierz plik
 
Inne
 
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej - pobierz plik
Wniosek o wydanie karty parkingowej - pobierz plik  
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zaliczenie do osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej - pobierz plik
Oświadczenie o miejscu pobytu stałego - pobierz plik 
 
Ważne
Opłatę tytułem "Wydanie karty parkingowej - imię i nazwisko" w wysokości 21,00 zł należy wpłacić na konto:
 
Powiat Wolsztyński
64-200 Wolsztyn, ul. 5 Stycznia 5
41 1020 4144 0000 6902 0007 3452