Druki do pobrania

Druki do pobrania dla osoby powyżej 16 roku życia

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osoby powyżej 16 roku życia - pobierz plik
Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień -pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie - pobierz plik
Upoważnienie dla osoby składającej wniosek w imieniu osoby niemogącej stawić się osobiście - pobierz plik
Ocena funkcjonowania społecznego oraz zakresu niezbędnej opieki osoby orzekanej zaocznie - pobierz plik
Klauzula informacyjna  - pobierz plik
 
Druki do pobrania dla osoby poniżej 16 roku życia
 
Wniosek o wydanie orzeczenie o niepełnosprawności - pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie - pobierz plik
Klauzula informacyjna - pobierz plik
 
Inne
 
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej - pobierz plik
Wniosek o wydanie karty parkingowej - pobierz plik  
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zaliczenie do osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej - pobierz plik
Oświadczenie o miejscu pobytu stałego - pobierz plik