Skład osobowy wydziału

Skład osobowy Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego:

E-mail do wydziału: wolsztyn_pzrk@poznan.uw.gov.pl

Jarosław Frąckowiak – Kierownik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego (I piętro pokój nr 130, tel./68/3845616, email: jaroslawfrackowiak@powiatwolsztyn.pl )
Marta Kaźmierczak – inspektor (I piętro – pokój nr 128, tel./68/3845617, e-mail: m.kazmierczak@powiatwolsztyn.pl )
Julita Nitschke - pomoc administracyjna - (I piętro - pokój nr 128, tel. /68/3845617, j.nitschke@powiatwolsztyn.pl )
Adrianna Śmiałek- Podinspektor  (I piętro - pokój nr 128, tel. /68/3845617, a.smialek@powiatwolsztyn.pl)

Sprawy w wydziale można załatwiać codziennie w godzinach pracy Starostwa.