Dyżury aptek w powiecie wolsztyńskim

Informacja

 

Uchwałą Nr XXX/191 /2020 Rada Powiatu Wolsztyńskiego z dniem 26 listopada 2020 roku

ustaliła godziny pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wolsztyńskiego w 2021 roku.

 

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wolsztyńskiego w 2021r.