Dyżury aptek w powiecie wolsztyńskim

Informacja

 

Uchwałą Nr XVI/ 119 /2019 Rada Powiatu Wolsztyńskiego z dniem 28 listopada 2019 roku

ustaliła godziny pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wolsztyńskiego w 2020 roku.

 

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wolsztyńskiego w 2020r.