Skład osobowy wydziału

Skład osobowy Wydziału Organizacyjnego:

E-mail do wydziału: organizacyjny@powiatwolsztyn.pl

Joanna Przybyła - kierownik Wydziału Organizacyjnego -  I piętro pokój nr 110, tel. 384 56 04, e-mail: j.przybyla@powiatwolsztyn.pl

Hanna Przymuszała - główny specjalista ds. kadrowych, koordynator do spraw równego traktowania I piętro – pokój nr 109, tel. 384 56 43, e-mail: h.przymuszala@powiatwolsztyn.pl 

Przybysław Laskowski - inspektor ds. administracyjno-gospodarczych -  I piętro – pokój nr 113, tel. 384 56 06, e-mail: p.laskowski@powiatwolsztyn.pl

Maciej Nawracała - główny specjalista ds. informatyki - I piętro – pokój nr 101, tel. 384 56 47, e-mail: maciej.n@powiatwolsztyn.pl

Wojciech Rybicki - inspektor, archiwista zakładowy I piętro - pokój nr 101, tel. 384 56 47 w.rybicki@powiatwolsztyn.pl

Natalia Matysik - obsługa sekretariatu - I piętro - pok. 103, tel. 384 56 00 e-mail: sekretariat@powiatwolsztyn.pl)

Roman Olszewski - podinspektor w Biurze Obsługi Interesanta parter - parter pokój nr 007, tel. 384 27 00

Szymon Nowak - pomoc administracyjna w Biurze Obsługi Interesanta - parter  pokój nr 007, tel. 384 27 00

Sprawy w wydziale można załatwiać codziennie w godzinach pracy Starostwa.