Skład osobowy wydziału

Skład osobowy Wydziału:

e-mail do wydziału: ochrona@powiatwolsztyn.pl

Aleksandra Żurek – kierownik wydziału, tel. /068/ 384-56-33, pokój nr 207B, e-mail: a.zurek@powiatwolsztyn.pl

Roman Nowak – inspektor, tel. /068/ 384-56-33, pokój nr 206B, e-mail: r.nowak@powiatwolsztyn.pl

Grażyna Hańćkowiak – inspektor, tel. /068/384-56-34, pokój nr 204B, e-mail: g.hanckowiak@powiatwolsztyn.pl

Anna Michalak - inspektor, tel. /068/ 384-56-34, pokój nr 204B, e-mail: a.michalak@powiatwolsztyn.pl