Skład osobowy wydziału

KM - Wydział Komunikacji
 
 
Rejestracja pojazdów:
  Pokój 121
tel. 068 384 56 54
fax  068 384 22 06
        068 384 56 70  
e-mail:
pojazd@powiatwolsztyn.pl 
komunikacja@powiatwolsztyn.pl  
 
Skład osobowy:
Anna Leśniewska - Inspektor  
Agata Tomczyszyn - Inspektor
Marta Kuleczka - Inspektor
 
 
   Wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych:
  Pokój 120
 
tel. 068 384 56 52
fax 068 384 22 06
      068 384 56 70 
 
Skład osobowy:
Katarzyna Rybarczyk - Inspektor
  Emilia Basińska - Inspektor
Małgorzata Rogozinska - Inspektor
 
 
  Transport drogowy (licencje, zezwolenia, zaświadczenia),
Stacje kontroli pojazdów i diagności,
Pojazdy usuwane z drogi z art. 130a prawo o ruchu drogowym,
Ośrodki szkolenia kierowców i instruktorzy nauki jazdy, publiczny transport zbiorowy
Kontrola i nadzór nad prowadzeniem działalności ww. zakresie: 
Prawa jazdy
   
 Pokój nr 127
tel. 068 384 56 55
fax 068 384 56 70
 
Skład osobowy
 
Wojciech Ratajczak - Starszy Inspektor
Monika Stachuła - Inspektor
 
 
  Pokój 126
tel. 068 384 56 53
fax 068 384 56 70
      068 384 22 06 
   
Skład osobowy:
  Leszek Rubach - Kierownik