Skład osobowy wydziału

Skład osobowy Wydziału Komunikacji:

E-mail do wydziału: komunikacja@powiatwolsztyn.pl

Leszek Rubach - kierownik Wydziału Komunikacji -  I piętro pokój nr 126, tel. 384 56 53, e-mail: l.rubach@powiatwolsztyn.pl

 

 

Transport drogowy (licencje, zezwolenia, zaświadczenia), Stacje kontroli pojazdów i diagności, Pojazdy usuwane z drogi z art. 130a prawo o ruchu drogowym,
Ośrodki szkolenia kierowców i instruktorzy nauki jazdy, publiczny transport zbiorowy, Kontrola i nadzór nad prowadzeniem działalności w ww. zakresie:

 Wojciech Ratajczak - starszy inspektor, I piętro – pokój nr 127, tel. 384 56 55, e-mail: w.ratajczak@powiatwolsztyn.pl


Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami:

Monika Stachuła - inspektor,  I piętro – pokój nr 127, tel. 384 56 55, e-mail: m.stachula@powiatwolsztyn.pl
Monika Michalewicz - pomoc administracyjna, I piętro – pokój nr 127, tel. 384 56 55


Rejestracja pojazdów, czasowe wycofanie z ruchu, wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych:

Anna Leśniewska - inspektor, I piętro - pokój 121, tel. 384 56 54, e-mail: pojazd@powiatwolsztyn.pl
Agata Tomczyszyn - inspektor, I piętro - pokój 121, tel. 384 56 54, e-mail: pojazd@powiatwolsztyn.pl
Marta Kuleczka - inspektor, I piętro - pokój 121, tel. 384 56 54, e-mail: pojazd@powiatwolsztyn.pl
Katarzyna Rybarczyk - inspektor, I piętro - pokój 120, tel. 384 56 52, e-mail: pojazd@powiatwolsztyn.pl
Emilia Basińska - inspektor, I piętro - pokój 120, tel. 384 56 52, e-mail: pojazd@powiatwolsztyn.pl
Małgorzata Rogozinska - inspektor, I piętro - pokój 120, tel. 384 56 52, e-mail: pojazd@powiatwolsztyn.pl
Katarzyna Frąk - podinspektor, I piętro - pokój 120, tel. 384 56 52, e-mail: pojazd@powiatwolsztyn.pl