Dane publiczne (dokumenty urzędowe)

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wolsztyńskiego na lata 2017-2020 za lata 2016-2018

 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wolsztyńskiego na lata 2017-2020 z perspektywa do roku 2024 za lata 2016-2018

Program Ochrony Srodowiska na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024

Program Ochrony Środowiska dla powiatu wolsztyńskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024

Program Ochrony Środowiska dla powiatu wolsztyńskiego na lata 2017-2020

Program Ochrony Środowiska dla powiatu wolsztyńskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024

Uchwała Rady Powiatu w sprawie łodzi motorowych

Uchwała Nr XLIX/343/2018 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach gminy Przemęt, gminy Siedlec i gminy Wolsztyn oraz rzece Obrze

 

Tekst uchwały został ogłoszony dnia 14 czerwca 2018 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod pozycją nr 4859.

 

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wolsztyńskiego za lata 2014-2015

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wolsztyńskiego za lata 2014-2015 

uchwała w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Wolsztyńskiego

 

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wolsztyńskiego za lata 2012-2013

 

 "Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wolsztyńskiego za lata 2012-2013"

Dotacja celowa z budżetu powiatu na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

 
 Dotacja celowa z budżetu powiatu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Dotacje z budżetu powiatu mogą być przeznaczone na realizację zadań określonych w art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr IV/31/2011 z dnia 24.03.2011 Rady Powiatu Wolsztyńskiego.
Termin składania wniosków na rok następny mija z dniem 10 września roku poprzedzającego.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, pokój nr 62, nr tel. (0-68) 384-56-34.

Aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu wolsztyńskiego do roku 2011 z perspektywą na lata 2012-2015 wraz z prognozą oddziaływania na środo

Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu wolsztyńskiego do roku 2011 z perspektywą na lata 2012-2015 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wolsztyńskiego na lata 2004-2011 za okres 2008-2009

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wolsztyńskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 za lata 2016-2018

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wolsztyńskiego na lata 2004-2011 za okres 2008-2009

Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu wolsztyńskiego na lata 2004-2011 za okres 2008-2009

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wolsztyńskiego na lata 2004-2011 za okres 2008-2009

Sprawozdanie z realizacji programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami

Sprawozdanie z realizacji programu ochrony środowiska dla powiatu wolsztyńskiego za okres 2006-2007

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla powiatu wolsztyńskiego za okres 2004-2008

Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wolsztyńskiegona lata 2004-2011

 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wolsztyńskiego na lata 2004 - 2011
plik ZIP do popbrania:
 

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wolsztyńskiego
plik ZIP do popbrania: 

Aktualny stan ochrony środowiska Powiatu Wolsztyńskiego
plik ZIP do popbrania: